ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve sınırları
  2 XIX. yüzyıl Avrupa?sına genel bir bakış
  3 Birinci Dünya Savaşı(1914-1918)
  4 Savaşın sonunda ortaya çıkan yeni yapı.
  5 Barış Konferansı sonrası Avrupa, A.B.D., Milletler Cemiyeti.
  6 Buhranlar ve barışın yıkılması (1929-1939)
  7 Dönemin genel özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Faşizm:İtalya ve Almanya Örneği
  10 Faşizm:İtalya ve Almanya Örneği
  11 Japonya?daki gelişmeler
  12 İspanya?daki gelişmeler
  13 Çekoslovakya?nın parçalanması
  14 İki Savaş arasında sanat ve kültür hareketleri
  15 Türkiye?nin dış politikası (1919-1939)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Yüksel ÖZGEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Prof. Dr. İsmet ÜZEN
  Kaynaklar Armaoğlu Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,2010
  Yardımcı Kitap Georges Langlois vd. 20. Yüzyıl Tarihi, İstanbul 2000
  Dersin Amacı I. Dünya Savaşı sonrası dünyanın yeniden şekillendirilmeye çalışılması, buna karşı tepkiler ve faşizmin yükselişi ve Dünyayı II.savaşa götüren gelişmeleri öğretmek.
  Dersin İçeriği 20. yüzyılda Asya, Avrupa ve Ortadoğu`da ki politik, ekonomik, kültürel ve askeri gelişmeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster