ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi II TAR408 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elde edilen bilgilerle geleceğe yönelik doğru tahlillerde bulunur
  2-20. yüzyıl Dünya Tarihi?nin önemli gelişmelerini, bu gelişmelerin tarihsel temellerini ve neden sonuç ilişkilerini yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı ve sınırların tesbiti
  2 İkinci Dünya Savaşına sebep olan gelişmeler
  3 Savaşın Başlaması ve cepheler ve Savaşın sonu
  4 Soğuk Savaş Dönemi 1945-1960
  5 Soğuk Savaş Dönemini şekillendiren faktörler
  6 Asya,Uzakdoğu ve Ortadoğu da ki gelişmeler
  7 Savaş sonrası Türkiye 1945-1960(Türkiye?nin natoya katılması)
  8 Ara Sınav
  9 Savaş sonrası Türkiye 1945-1960(Türkiye?nin natoya katılması)
  10 Dünya Politikasında Ortadoğu 1960-1980
  11 Türk dış Politikası (1960-1980)
  12 Yeniden yapılanma 1980-1995
  13 Ortadoğudaki ve Asyadaki Gelişmeler
  14 Sosvyetler Birliğinin dağılması
  15 Türk dış Politikası 1980-2000
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İsmet Üzen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,2010
  Yardımcı Kitap Georges Langlois vd. 20. Yüzyıl Tarihi, İstanbul 2000.
  Dersin Amacı 2. Dünya Savaşının sonunda dünyanın yeniden şekillendirilmeye çalışılması, Soğuk Savaş, bağımsızlık hareketleri, Doğu Blokunun çökmesi ve sonucunda meydana gelen gelişmeler öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster