ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Türk Dünyası TAR406 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çağdaş Türk Dünyası kavramının mahiyetini, sınırlarını, halklarını ve tarihi gelişim sürecini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Kavramlar (Çağdaş Türk Dünyası kavramı üzerinde değerlendirme ve tartışma)
  3 Asya?dan Avrupa?ya, Anadolu?dan Afrika?ya Türklerin tarih içindeki yolculuğu(genel hatları)
  4 Türk dünyasını birleştirme ve merkez olma çabaları
  5 Ruslar ve Orta Asya
  6 Parçalanmış ülke Türkistan ve Uygurlar
  7 Parçalanmış ülke Türkistan ve Uygurlar
  8 Ara Sınav
  9 Sovyetler Birliği ve Türk Dünyası
  10 Sovyetler Birliğinin Dağılması
  11 İki Azerbaycan
  12 Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler
  13 Tatarlar, Başkırtlar ve diğerleri
  14 Balkan Türkleri ve Müslüman halkları
  15 Kaybedilen Osmanlı coğrafyasında kalan Türk bakiyesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Doç.Dr. Mustafa Kalkan
  Kaynaklar Konuyla ilgili kitap ve makaleler
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çağdaş Türk dünyası içinde değerlendirilecek halkların yirminci yüzyıl tarihindeki görünümünü genel hatlarıyla öğretmek
  Dersin İçeriği Türk Dünyası, Sovyetler Birliği, Balkan Türkleri, ORtaasya Türkleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster