ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Osmanlı Millet Sistemi TAR418 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devleti?nde toplumu oluşturan farklı unsurları tanır
  2-Osmanlı toplumu içindeki farklı dini gruplarla devletin ilişkisini öğrenir
  3-Osmanlı toplumu içindeki farklı grupların birbirleriyle olan ilişkilerini değerlendirir
  4-Bu ilişkileri düzenleyen kuralları öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 022550
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Osmanlı Devletinde toplumu oluşturan unsurlar
  3 Osmanlı Devletinin çok kültürlülüğü
  4 1453 İstanbul Sözleşmesi
  5 Osmanlı Devletinde Rum Ortodoks Hristiyanlar.
  6 Osmanlı Devletinde Ermeniler
  7 Osmanlı Devletinde Museviler
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlıda millet sistemi
  10 Osmanlıda millet sistemi
  11 Millet sisteminin tarihi gelişimi
  12 Osmanlı toplumunda Müslim-gayrimüslim ilişkileri
  13 Birlikte yaşamanın hukuki temelleri
  14 Millet sistemi ve ?azınlık? kavramının doğuşu
  15 Tanzimat ile gelen değişim
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Güner Doğan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. Kenanoğlu, Macit, Osmanlı Millet Sistemi, Mit ve Gerçek, İstanbul 2004. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebanın Yönetimi, İstanbul 1990. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, İstanbul 1992. Kenanoğlu, Macit, ?Osmanlı Devleti?nin Gayrimüslim Teb?anın İdaresinde Kullandığı Bir Yöntem Olarak Ruhani İltizam Sistemi?, Divan İlmi Araştırmalar, 14/1, (2003), s. 67-84. Kenanoğlu, Macit, ?İstanbul?da Birlikte Yaşamanın Hukuki Temelleri (1453-1856)?, Haz. Ş. K. Akar, İstanbul: Şehir ve Medeniyet, İstanbul 2004, s. 62-65. Ortaylı İlber, ?Osmanlı İmparatorluğu?nda Millet Sistemi?, Türkler, C. X, Ankara 2002, s. 216-220. Ercan, Yavuz, ?Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi?, Tarih Araştırmaları Dergisi, V, (1967), s. 411-429
  Yardımcı Kitap Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. Kenanoğlu, Macit, Osmanlı Millet Sistemi, Mit ve Gerçek, İstanbul 2004. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebanın Yönetimi, İstanbul 1990. Eryılmaz, Bilal, Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, İstanbul 1992. Kenanoğlu, Macit, ?Osmanlı Devleti?nin Gayrimüslim Teb?anın İdaresinde Kullandığı Bir Yöntem Olarak Ruhani İltizam Sistemi?, Divan İlmi Araştırmalar, 14/1, (2003), s. 67-84. Kenanoğlu, Macit, ?İstanbul?da Birlikte Yaşamanın Hukuki Temelleri (1453-1856)?, Haz. Ş. K. Akar, İstanbul: Şehir ve Medeniyet, İstanbul 2004, s. 62-65. Ortaylı İlber, ?Osmanlı İmparatorluğu?nda Millet Sistemi?, Türkler, C. X, Ankara 2002, s. 216-220. Ercan, Yavuz, ?Fener ve Türk Ortodoks Patrikhanesi?, Tarih Araştırmaları Dergisi, V, (1967), s. 411-429
  Dersin Amacı Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok dinli bir devlettir. Bu durum devletin hem hukuki yapısına hem de toplumsal kurumlarına yansımıştır. Bu bağlamda Osmanlı?daki toplumsal yapının niteliği ve cemaat (millet)-devlet ilişkilerini kavratmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster