ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dünya Tarihi TAR109 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya Tarihi ve Uygarlıklar hakkında bütüncül bakış elde eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler031236
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   79
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,63 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünya Tarihi kavramı,kapsamı
  2 Tarih ve Tarihöncesi kavramlarının tanım ve kronolojik düzeni
  3 Coğrafi etmenler ve uygarlık tarihinin seyri
  4 Uzakdoğu ve Bölgenin jeopolitiği
  5 Hint Uygarlığı
  6 Çin Uygarlığı
  7 Avrasya Bozkırları ve Avrasya?nın erken kültürleri
  8 Ara Sınav
  9 Avrasya?nın Doğu ve Batı kesimi
  10 Avrasya?nın Doğu ve Batı kesimi
  11 Mezoamerika Uygarlıkları ve Coğrafya
  12 Mayalar
  13 Aztekler
  14 Güney Amerika Uygarlıkları, İnkalar
  15 Polinezya,malenezya ve Mikronezya
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. İbrahim Onay
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hasan Bahar, Eskiçağ Uygarlıkları, Kömen yay.,Konya 2010; William Mcneill, Dünya tarihi,Çev.A. Şenel,İmge Kitabevi,Ankara, 1994, Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, TTK, 1995.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uzakdoğu ve Amerika kıtalarında bulunun kimi uygarlıklar hakkında temel bilgiler vermek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 1
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 5
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 3
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 5
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 5
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster