ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi TAR240 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlk Müslüman Türk topluluklarının sosyal ve kültürel yapılarını tanır.
  2-İpek yolunun sosyo-ekonomik ve kültürel önemini kavrar.
  3-İlk Müslüman Türk Devletlerinin sosyal ve kültürel yapılarını yorumlar.
  4-İlk Türk-İslam Devletlerinin Türk ve Dünya tarihindeki rolleri ve etkilerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler2010220
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Kaynakları
  2 Hz. Peygamber ve Dört Halife Dönemi
  3 Emevi ve Abbasi Hanedanında Türklerin Etkisi
  4 Türklerin İslâmiyeti Kabulü ve Talas Savaşı
  5 Türklerin İslâmiyeti Kabulü?nün Önemi ve Sonuçları
  6 Tolunoğulları
  7 Sâcoğulları
  8 Ara Sınav
  9 Ihşîdler (Akşitler)
  10 İtil (Volga) Bulgar Hanlığı
  11 İtil (Volga ) Bulgar Hanlığı
  12 Karahanlılar
  13 Karahanlılar
  14 Gazneliler
  15 Gazneliler
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Saime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar YAZICI Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2005.
  Yardımcı Kitap BARTHOLD V. V., İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara 1963. MERÇİL Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000. MERÇİL Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989. GENÇ Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı, Ankara 2000. KİTAPÇI Zekeriya, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?, Yedi Kubbe Yayınları, Konya 2009. KİTAPÇI Zekeriya, İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanlar, Yedi Kubbe Yayınları, Konya 2004. GOLDEN Peter, Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev. Osman Karatay), Çorum 2001. AYDIN Erdoğan, Nasıl Müslüman Olduk?, Doruk Yayımcılık, Ankara 1996.
  Dersin Amacı İlk Türk-İslam Devletlerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi, -Türklerin İslâmiyeti kabulünün önemi -İlk Müslüman Türk topluluklarının sosyal ve kültürel yapıları -İpek Yolu?nun sosyo-ekonomik ve kültürel önemi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 3
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 3
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 2
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster