ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anadolu Beylikleri Tarihi TAR210 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu`da Moğol/İlhanlı Hakimiyeti sonrasında Anadolu`da kurulan Türk beylikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Beylikler dönemi Anadolu`sunun siyasi, sosyal, dini ve kültürel özelliklerini tanır ve yorumlar.
  3-Anadolu`nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler04520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje10000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anadolu`da Selçuklu ve İlhanlı Hâkimiyeti
  2 Karamanoğulları
  3 Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları
  4 Candaroğulları
  5 Tacettinoğulları, Sahipataoğulları, Eşrefoğulları
  6 Menteşeoğulları
  7 Aydınoğulları
  8 Ara Sınav
  9 Aydınoğulları
  10 Hamitoğulları
  11 Germiyanoğulları
  12 Karesioğulları
  13 Saruhanoğulları
  14 Osmanlı Beyliği?nin Diğer Beyliklerle İlişkileri
  15 Osmanlı Beyliği?nin Diğer Beylikleri İlhakı
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Sayime Durmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devlet, Ankara: TTK, 1969. Beylikler Dönemi. Ed. A. Yaşar Ocak, c. I, Ankara: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., s. 265-273.
  Yardımcı Kitap Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul: Ötüken, 2008. Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Ötüken, 2010. Emecen, Feridun, İlk Osmanlı ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul: Kitabevi, 2001 Türkler Ansiklopedisi İslam Ansiklopedisi
  Dersin Amacı Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu?da Moğol/İlhanlı Hakimiyeti sonlarına doğru bölgede siyasi teşekküller olarak ortaya çıkan Türk Beyliklerinin siyasi, sosyal ve kültürel hayatlarının öğretilmesi ve bu şekilde Türkiye?nin oluşum sürecinin temel evresinin tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 3
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 4
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 3
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster