ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Roma Tarihi TAR338 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Roma İmparatorluğu`nun sosyal ve kültürel yapısını kavrar.
  2-Roma İmparatorluğu?nun sosyo-ekonomik ve kültürel önemini yorumlar.
  3-Antik dönem tarihi olaylarını açıklayıp, Roma Tarihi?nin önemli olay ve kişilerini konumlandırıp yorumlar.
  4-Roma İmparatorluğu`nun dünya tarihindeki yeri ve etkisini değerlendirir.
  5-Buna ilaveten Roma Medeniyeti`nin siyasi, sosyal ve ekonomik özelliklerini tespit edip konumlandırırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   78
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,6 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Kaynakları
  2 Tarih Öncesi Çağlarda İtalya: İtalyanlar, Yunanlar, Fenikeliler, Etrüskler, Latinler ve Roma?nın Kuruluşu
  3 Krallık Dönemi
  4 Cumhuriyet Dönemi (M.Ö: 509-31 )
  5 Cumhuriyet Dönemi (M.Ö: 509-31 )
  6 Principatus Augustus Dönemi, İmparatorluk Yönetiminin Kurulması
  7 Principatus Augustus Dönemi, İmparatorluk Yönetiminin Kurulması
  8 Ara Sınav
  9 Roma`da Tarih Yazımı
  10 Augustus`un Halefleri (M. S. 14-68), İmparatorluğun Zirvesi (M.S. 69-180).
  11 Augustus`un Halefleri (M. S. 14-68), İmparatorluğun Zirvesi (M.S. 69-180). Severus Hanedanı, 3. Yüzyıl Krizi, Emperyal Toplum
  12 Severus Hanedanı, 3. Yüzyıl Krizi, Emperyal Toplum
  13 Dominatus Dönemi Diocletianus ve Normalleşme Dönemi (M.S. 284-305)
  14 Hıristiyanlığın Doğuşu ve Yayılışı, 4. ve 5. Yüzyılda Roma İmparatorluğu
  15 İmparatorluğun Batı`da Sona Erişi
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Ahmet GÖZLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
  Yardımcı Kitap H. Demircioğlu, Roma Tarihi I. Cumhuriyet, Ankara 1987 B. İplikcioğlu, Eski Bati Tarihi I, Ankara 1997. S. Diakov ve S. Kovalev. İlkçağ Tarihi 2: Roma, Çev. Özdemir İnce, Yordam Kitap, İstanbul 2008. Doğu Batı Düşünce Dergisi, Romalılar 1, Sayı 49, Ankara 2009. Doğu Batı Düşünce Dergisi, Romalılar 2, Sayı 50, Ankara 2009.
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, Tarih öncesi dönemden yıkılışına kadar Roma İmparatorluğu`nun siyasi ve kültürel tarihini öğretmeyi ve Roma Tarihi hakkında öğrencileri temel bilgilerle donatmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Roma İmparatorluğu`nun sosyal ve kültürel yapısı, Antik dönem tarihi olayları ve Roma İmparatorluğu`nun dünya tarihindeki yeri incelenir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 3
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 2
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 1
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 2
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster