ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern Ortadoğu Tarihi TAR430 GÜZ-BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı İmparatorluğu?nun 18. ve 19. Yüzyıllardaki transformasyonunu inceler.
  2-Osmanlı İmparatorluğu?nun 20. Yüzyılda dağılmasının sebeplerini analiz eder.
  3-Ortadoğu?daki halkların anti-emperyalist mücadelesini ve yeni devletlerin kurulma sürecini inceler.
  4-Filistin-İsrail meselesini detaylıca analiz eder.
  5-Ortadoğu?da radikal İslam?ın ortaya çıkış sürecini inceler.
  6-Soğuk Savaş ve sonrasındaki dönemlerde meydana gelen siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler analiz eder.
  7-İran?da ki İslami devrimi irdeler.
  8-11 Eylül saldırıları ve Amerika?nın Irak?ı işgali analiz eder. 9. Arap Baharı ve sonuçlarını yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve Ortadoğu neresi sorunsalı.
  2 Osmanlı Ortadoğusunda reform hareketleri
  3 Osmanlı Devletinin dağılma süreci ve Arap milliyetçiliği
  4 Arap bağımsızlık mücadelesi ve iki dünya savaşı arasındaki dönemde Ortadoğu (Mısır, Irak, Ürdün)
  5 Arap Bağımsızlık mücadelesi ve iki dünya savaşı arasındaki dönemde Ortadoğu (Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan.
  6 Filistin ve İsrail: Siyasal Siyonizmin doğuşu ve İsrail Devletinin kurulması
  7 Filistin ve İsrail: Birinci Arap-İsrail Savaşı
  8 Ara Sınav
  9 Ortadoğu2da artan radikalleşme
  10 2. Dünya Savaşı`nın sonundan 1970`lere kadar Ortadoğu
  11 2. Dünya Savaşı?nın sonundan 1970?lere kadar Ortadoğu
  12 1970`lerden 1990`lara Ortadoğu: Baasçılığın güçlenmesi ve Israil-Filistin Meselesi
  13 1970`lerden 1990`lara Ortadoğu: İran Devrimi ve Körfez Savaşı
  14 11 Eylül Saldırıları ve bölgede doğurduğu sonuçlar
  15 Arap Baharı ve etkileri
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Ali Çapar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar William L. Clevland, Modern Ortadoğu Tarihi. (Agora Kitaplığı, 2008)
  Yardımcı Kitap Bernard Lewis, Ortadoğu. (Arkadaş Yayıncılık, 2005)
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden günümüze kadar Orta Doğu coğrafyasında meydana gelen politik, ekonomik, sosyal ve düşünsel gelişmeleri öğretmeyi ve modern Ortadoğu tarihi hakkında temel bilgilerle donatmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Arap bağımsızlık mücadelesi, Ortadoğu`da bağımsız devletlerin kurulma süreci, İsrail`in kurulma süreci, Filistin-İsrail meselesi, radikal İslam`ın ortaya çıkışı, Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu, İran Devrimi, Körfez Savaşı, 11 Eylül saldırıları ve bölgeye etkisi, Arap baharı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster