ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeniçağ`da Türk-İslam İmparatorlukları TAR239 GÜZ-BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yeniçağdaki İslam İmparatorluklarını ve bu imparatorlukların siyasi, kültürel, ekonomik ve ideolojik yapılarını tanımlar.
  2-Bu imparatorluklar arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, dini ve ideolojik benzerlikleri ve farklılıkları analiz eder.
  3-İsmi geçen imparatorluklarda 17. Yüzyıldan sonra meydana gelen duraklama ve gerileme ve ayrıca bu imparatorlukların Avrupalı devletler ile olan münasebetlerini yorumlar.
  4-Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarının dünya tarihindeki yeri ve etkisini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, yeniçağ kavramı
  2 Yeniçağ` da İslam İmparatorlukları kurulmadan önceki dönemin genel değerlendirmesi
  3 Kuruluşundan imparatorluğa Osmanlı Devleti (1300-1450)
  4 Cihan İmparatorluğu süreci: Osmanlı İmparatorluğu(1453-1600)
  5 Klasik Dönemde Osmanlı enstitüleri
  6 Osmanlı?da duraklama ve transformasyon
  7 Safevi İmparatorluğu: Kökenleri, kuruluşu ve ilk dönemleri (1501-1589)
  8 Ara Sınav
  9 Şah Abbas Dönemi, Duraklama ve çöküş Dönemleri
  10 Safevi İmparatorluğu?nun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  11 Safevi İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  12 Babür İmparatorluğu: 1526-1605
  13 Babür İmparatorluğu: 1605`den yıkılışına
  14 Babür İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  15 Yeniçağ İslam İmparatorluklarının karşılaştırılması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Ali Çapar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Douglas E. Streusand, Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları - Osmanlılar, Safeviler, Babürlüler, (Ufuk Yayınları, 2013).
  Yardımcı Kitap STEPHEN P.BLAKE, Erken Modern İslamda Zaman: Safevi, Babürlü ve Osmanlı İmparatorluklarında Takvim, Tören, Kronoloji. (Alfa Yayınevi, 2017).
  Dersin Amacı Yeniçağ üç büyük İslam İmparatorluğuna şahitlik etmiştir. Sınırları Hindistan?dan Avusturya?ya kadar uzanan bu imparatorluklar Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorluklarıdır. Bu derste bu güçlü İslam İmparatorluklarının tarihi, aralarındaki siyasi, ekonomik ve askeri münasebetler analiz edilir. Ayrıca bu imparatorlukların yönetim yapılarını, kültürlerini, ideolojilerini ve dini kurumlarını karşılaştırmalı bir metot ile öğrencilere kavratmak bu dersin temel amaçlarındandır.
  Dersin İçeriği 14 ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, 15. ile 17. yüzyılları arasında Safevi İmparatorluğu`nun politik ve sosyal tarihi, enstitüleri ve ideolojisi, Babür İmparatorluğu`nun politik tarihi, enstitüleri, ideolojisi, Osmanlı, Safevi ve Babür İmparatorlukları`nın karşılaştırması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster