ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Modern İslami Düşünce ve Müslüman Düşünürler TAR431 GÜZ-BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Müslüman düşünürlerin hayatlarını ve düşüncelerini inceler.
  2-Müslüman düşünürlerin fikirlerini analiz eder.
  3-Müslümanların modernleşmeye verdiği ideolojik tepkileri inceler.
  4-Müslüman düşünürlerin sekülerizme yaklaşımlarını detaylıca analiz eder.
  5-Müslüman düşünürlerin demokrasi, kadın hakları ve düşünce özgürlüğü hakkındaki düşüncelerini yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 19. ve 20. Yüzyılda İslam Dünyasındaki politik reformlar
  3 İslami uyanış, İslam ve Modernizm, İslam ve sekülerizm
  4 Seyyid Cemaleddin Afgani: hayatı ve düşünceleri
  5 Muhammed Abduh: İslami reformların öncüsü
  6 Mevdudi ve Cemaati İslami: Kökenleri, İslami uyanışın teorisi ve uygulanışı
  7 Hasan el-Banna ve Müslüman Kardeşler
  8 Ara Sınav
  9 Seyyid Kutub ve politik görüşü
  10 Humeyni, mükemmelliyet arayışı ve İran Devrimi I
  11 Humeyni, mükemmelliyet arayışı ve İran Devrimi II
  12 Ali Şeriati: Öğretmen, vaiz, isyancı
  13 Şii`lik ve Sünnilik: Çatışma ve Uyum
  14 İslam dünyasında milliyetçilik, demokrasi ve sosyalizm
  15 Müslüman düşünürlerin düşünce özgürlüğü, kadın hakları ve demokrasi üzerine düşünceleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Dr. Ali ÇAPAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Olivier Roy, İslam`a Karşı Laiklik, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006. 2. Ebu`l Ala Mevdudi, İslam ve Çağdaş Medeniyet, İstanbul: Beyan Yayınevi, 2017. 3. Farhad Daftary, İslam`da Entelektüel Gelenekler, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl boyunca meydana gelen önemli politik, kültürel, dini ve entelektüel gelişmelerin öncüsü olan Müslüman entelektüellerin hayatları, politik düşünceleri ve toplum üzerindeki etkilerini tartışmayı ve öğrencilere aktarmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Müslüman entelektüeller, Müslüman entelektüellerin fikirleri, Müslüman düşünürlerin demokrasi, kadın hakları ve düşünce özgürlüğü konusundaki yorumları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster