ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeopolitiğe Giriş I TAR339 GÜZ-BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Address basic concepts and theories concerning geopolitics and geostrategy.
  2-Comment connections between the changing space-human relationships through geopolitics and geostrategy.
  3-Examine hot spots of the Earth geopolitically and geostrategically, and to be able to address reflections of them to present day.
  4-Comprehend connections between development-underdevelopment through geopolitics and geostrategy.
  5-Make inferences for future by addressing the role of geopolitics and geostrategy in raising statesman and conscious citizen.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5015050
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Ph.D. Ahmet Gözlü
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Atalay, İ. , Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meta Basım, İzmir 2011.
  Yardımcı Kitap Çamurcu, H., Bilgen, N. (editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans yayıncılık, İstanbul 2016 Atalay, İ, Toprak Coğrafyası, 2.Baskı, Ege Ünv, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1989. Şahin, C., Doğanay, H, Özcan, N.A., Türkiye Coğrafyası(fiziki-beşeri-ekonomik-jeopolitik), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara 2006
  Dersin Amacı The aim of this course is to reveal the sensitivity and relationship perspective produced by the geopolitical structure.
  Dersin İçeriği The concept of geopolitics, history, theory, usage, Geopolitics of Turkey, the relationship with History
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 5
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 5
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 4
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 5
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster