ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hastalığın Tarihi I TAR433 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastalık, epidemi ve pandemi kavramlarını tanıyarak bunların aralarındaki farkları analiz eder.
  2-Hastalıklarla mücadele için tıp alanında meydana gelen keşifleri ve bunların tarihi gelişimlerini inceler.
  3-Dünya tarihine yön veren cüzzam, veba, çiçek, gibi salgın hastalıkların insanlık tarihine olan sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerini inceler.
  4-Salgın hastalıklarla mücadele için Avrupa`da ve Osmanlı Devleti`nde XIX. yüzyılda atılan adımları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Hastalık, pandemi ve epidemi kavramları
  3 Justinianos Vebası ve etkileri
  4 15.-18.yüzyıllarda Dünyada ve Osmanlı Devleti`nde veba kıranları
  5 15.-18.yüzyıllarda Dünyada ve Osmanlı Devleti`nde veba kıranları
  6 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Dünya`da ve Osmanlı Devleti`nde veba salgınları
  7 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Dünya`da ve Osmanlı Devleti`nde veba salgınları
  8 Ara Sınav
  9 Veba hastaneleri ve veba aşısı
  10 Bizans İmparatorluğu döneminde cüzzam hastalığı
  11 Osmanlı Devleti`nde cüzzam
  12 Üsküdar Cüzzamhanesi, Üsküdar Miskinler Tekkesi ve İstanbul Lepra Hastanesi
  13 Dünya`da ve Osmanlı Devleti`nde çiçek hastalığı ve etkileri
  14 Çiçek Aşısı Nizamnameleri
  15 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Aşı İnspektörlüğü, Aşı Mektebi ve Çiçek Aşısının geliştirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Erol Karcı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlası, Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Çeviren: Selahattin Erkanlı, İletişim Yayınları, İstanbul 2001. Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çev. Ülker İnce, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2018. Nuran Yıldırım, İstanbul`un Sağlık Tarihi, Sağlık Teşkilatı, Salgınlar, Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele, Koruyucu Sağlık Kurumları, Hastaneler, Tıp Eğitimi, İstanbul 2010. Sean Martin, Kara Ölüm, Ortaçağda Veba, Çeviren: Cumhur Atay, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2011. Süheyl Ünver, Türkiye`de Çiçek Aşısı ve Tarihi, İstanbul, 1948.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, hastalık kavramını tanıtarak dünya tarihine önemli etkiler yapmış olan salgın ve bulaşıcı hastalıkların sosyo-ekonomik etkilerini, hastalıklar karşısında ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri, devletlerin özellikle de Osmanlı Devleti`nin hastalıklara karşı aldıkları önlemleri ve bu çerçevede gelişen sağlık kurumlarını aktarmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Hastalık kavramı, dünya tarihine önemli etkiler yapmış olan salgın ve bulaşıcı hastalıklar, hastalıklar karşısında ortaya çıkan bilimsel gelişmeler, devletlerin özellikle de Osmanlı Devleti`nin hastalıklara karşı aldıkları önlemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. -
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster