ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hastalığın Tarihi II TAR434 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Dünya tarihine yön veren kolera, frengi, sıtma, tifo, tifüs, gibi salgın hastalıkların insanlık tarihine olan sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerini inceler.
  2-2. Salgın hastalıklarla mücadele için Avrupa?da ve Osmanlı Devleti?nde XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında atılan adımları analiz eder.
  3-3. Osmanlı Devleti?nin salgın hastalıklara karşı takip ettiği politikaların temel özelliklerini inceler.
  4-4. Osmanlı Devleti?nde salgın hastalıklara paralel olarak gelişen sağlık kurumlarını inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kolera hastalığının özellikleri ve ortaya çıkışı
  2 Osmanlı Devleti?nde ilk kolera salgını ve alınan tedbirler
  3 Büyük kolera salgını, nedenleri, alınan tedbirler ve sonuçları
  4 1893-1895 Kolera salgını ve etkileri
  5 Kolera ile mücadelenin esasları (Kordon, Tecrit, Dezenfeksiyon, Çevre temizliği ve Hastaneler)
  6 Rusya ve kolera
  7 1910-1914 yılları arasında kolera salgınları
  8 Ara Sınav
  9 Frengi hastalığının ortaya çıkışı ve dünyada yayılması
  10 Osmanlı Devleti?nde frenginin yayılma nedenleri
  11 Dünya?da ve Osmanlı Devleti?nde frengi ilaçları ve tedavisi için yapılan çalışmalar
  12 Sıtma hastalığının özellikleri, yayılma nedenleri ve tedavisi
  13 Osmanlı Devleti?nde sıtma ile mücadele için yapılan çalışmalar
  14 İspanyol Nezlesi ortaya çıkışı, Avrupa ve Amerika?daki etkileri
  15 İspanyol nezlesi ve Osmanlı Devleti
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğrt. Üy. Erol KARCI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlası, Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Çeviren: Selahattin Erkanlı, İletişim Yayınları, İstanbul 2001. Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çev. Ülker İnce, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2018. Nuran Yıldırım, İstanbul?un Sağlık Tarihi, Sağlık Teşkilatı, Salgınlar, Bulaşıcı Hastalıklar ve Mücadele, Koruyucu Sağlık Kurumları, Hastaneler, Tıp Eğitimi, İstanbul 2010. Mesut Ayar, Osmanlı Devleti?nde Kolera, İstanbul Örneği (1892-1895),Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007. Esin Kâhya, ?Sağlık Kuruluşlarımıza Bir Örnek: Safranbolu?da Frengi Hastanesi?,IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara 21-25 Eylül 1981,Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: III, TTK Yayınları, Ankara 1989. Bedi N.Şehsuvaroğlu, ?Dünya?da ve Türkiye?de Sıtma Tarihçesi?,Hıstorıque De La Malaria Dans Le Monde Et En Turquıe, Folia Pharmaceutica-Folya Farmasötika, Vol:IV , Mart 1963,No:12,(Ayrı Baskı),Kader Basımevi, İstanbul 1963. M.Kemal Temel, Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil 1918 İspanyol Gribi, Betim Yayınları, İstanbul, 2017.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, dünya tarihine önemli etkiler yapan salgın ve bulaşıcı hastalıkların sosyo-ekonomik etkilerini, hastalıklarla mücadele için yapılan bilimsel çalışmaları, devletlerin özellikle de Osmanlı Devleti?nin hastalıklara karşı aldıkları önlemleri ve bunun için açılan sağlık kurumlarını aktarmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster