ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Basın ve Yayın Tarihi I TAR341 GÜZ 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Matbaanın icadı ve gelişim sürecini analiz eder.
  2-Osmanlı Devleti`nde matbaanın gelişimini ve bu alandaki öncü isimleri inceler.
  3-1828-1875 yılları arasında Osmanlı Basın hayatında ön plana çıkan gazeteleri ve gazetecileri inceler.
  4-II. Abdülhamid dönemi basınının önemli gazete ve gazetecilerini ve basın-hükümet ilişkilerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 Dünyada matbaacılık faaliyetlerinin gelişimi
  3 Osmanlı Devleti`nde matbaa
  4 İbrahim Müteferrika ve çalışmaları
  5 İlk Türkçe gazeteler
  6 İlk özel gazeteler
  7 İlk özel gazeteler
  8 Ara Sınav
  9 Jön Türk Basını ve önemli gazetecileri
  10 Jön Türk Basını ve önemli gazetecileri
  11 Basına Konan İlk Yasaklar
  12 II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Basını
  13 Basının Kontrolü
  14 II. Abdülhamid Döneminde Jön Türk Basını ve Önemli gazeteciler
  15 II. Abdülhamid Döneminde Jön Türk Basını ve Önemli gazeteciler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Erol KARCI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hıfzı Topuz, II. Mahmut`tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003. Orhan Koloğlu, Osmanlı`dan Günümüze Türkiye`de Basın, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. M.Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1993.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, dünyada ve Osmanlı Devleti`nde matbaacılık faaliyetlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile 1828-1907 yılları arasında Osmanlı Devleti`ndeki basın ve yayın hayatını aktarmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği Dünyada ve Osmanlı Devleti`nde matbaacılık faaliyetlerinin ortaya çıkışı, gelişimi ile 1828-1907 yılları arasında Osmanlı Devlet`indeki basın ve yayın hayatı..
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 3
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. -
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster