ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Basın ve Yayın Tarihi II TAR342 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-II. Meşrutiyet dönemi basınının önemli gazetelerini ve gazetecilerini inceler.
  2-Mütareke dönemi basının özelliklerini analiz eder.
  3-Milli Mücadele yıllarındaki basın hayatını analiz eder.
  4-Cumhuriyetin ilk yıllarındaki basın ve yayın çalışmalarını inceler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10440
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   118
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,93 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı
  2 II. Meşrutiyet dönemi basınına genel bir bakış
  3 II. Meşrutiyet döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri I
  4 II. Meşrutiyet döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri II
  5 II. Meşrutiyet döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri III
  6 Fikir akımları ve basın
  7 II. Meşrutiyet dönemi ve Osmanlı mizah basını
  8 Ara Sınav
  9 Mütareke döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri I
  10 Mütareke döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri II
  11 Mütareke döneminin önemli gazeteleri ve gazetecileri III
  12 Milli Mücadele döneminde önemli gazeteler ve gazeteciler I
  13 Milli Mücadele döneminde önemli gazeteler ve gazeteciler II
  14 Cumhuriyet?in ilk yıllarında önemli gazeteler ve gazeteciler I
  15 Cumhuriyet?in ilk yıllarında önemli gazeteler ve gazeteciler II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğrt. Üy. Erol KARCI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hıfzı Topuz, II. Mahmut?tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003. Orhan Koloğlu, Osmanlı?dan Günümüze Türkiye?de Basın, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. M.Nuri İnuğur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1993. Erdoğan Tokmakçıoğlu, Türk Basın Tarihi, İsim Yayınları, İstanbul, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan Türk basın ve yayın hayatını aktarmayı amaçlar.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster