ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Demokrasi Tarihi-I TAR343 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Demokrasi ve diğer siyasal sistemler arasındaki fark ayırt eder
  2-Türk siyasi hayatı ile ilgili terminolojiyi oluşturur
  3-Tanzimat Dönemi?nin Türk demokrasisi açısından önemini ortaya koyar
  4-I.ve II. Meşrutiyet Dönemi siyasal hayatı Türkiye Cumhuriyeti açısından değerlendirir.
  5-Türk siyasi hayatında önemli rol oynayan devlet adamlarıyla ilgili örnekler verir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemleri ve kaynakların tanıtılması.
  2 Demokrasi Kavramı ve Batı Dünyasındaki Gelişimi
  3 Tanzimat Dönemi Siyasal Hayat
  4 Sultan Abdülaziz Dönemi?nde Yaşanan Siyasal Gelişmeler
  5 Birinci Meşrutiyet Dönemi?nde Siyasal Hayat
  6 İstibdad Devri
  7 Jön Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti
  8 Ara Sınav
  9 İkinci Meşrutiyetin İlanı
  10 Kurulan Siyasi Partiler
  11 1908 Seçimleri
  12 1912 Seçimleri
  13 Bab-ı Ali Baskını ve Siyasal Hayata Etkileri
  14 Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı Sırasında Siyasal Hayat I
  15 Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı Sırasında Siyasal Hayat II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Recep BÜYÜKTOLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi, Ankara, 2006. BERKES, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. BİRİNCİ, Ali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası: II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakkiye Karşı Çıkanlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 1990. KARPAT, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. TUNAYA, Tarık Z., Türkiye?de Siyasal Partiler, İstanbul, 1952. Demokrasi sürecinde Türkiye, Hil Yayın, 2007.
  Yardımcı Kitap Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ 1999. Özlem Doğan; Tarih Felsefesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1984.
  Dersin Amacı Demokrasi bilinci oluşturmak ve ulusal iradeye saygıyı yaygınlaştırmak.
  Dersin İçeriği Demokrasi kavramı, Türk tarihinde ortaya çıkışı, yaygınlaşması ve seçim kültürü konuları hakkındadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 5
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 1
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 2
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 1
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster