ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Demokrasi Tarihi II TAR344 BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye Cumhuriyeti?nde demokrasiye geçiş sürecini kavrar.
  2-Kurulan siyasi partileri ayırt eder.
  3-Tek Parti, DP ve koalisyon hükümetleri dönemlerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
  4-Askeri darbeler ve bunların siyasal yaşama etkileri hakkında tahliller yapar.
  5-Türk siyasi hayatında önemli rol oynayan devlet adamlarıyla ilgili örnekler verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması.
  2 Milli Mücadele, TBMM?nin Açılması, Cumhuriyetin ilanı.
  3 Partileşme Hareketleri.
  4 Tek Parti Dönemi.
  5 Çok partili hayata geçişin iç ve dış sebepleri.
  6 MKP ve DP?nin kuruluşu.
  7 1946 Seçimleri.
  8 Ara Sınav
  9 1950 Milletvekili Genel Seçimi ve DP iktidarı.
  10 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Yassıada Mahkemesi .
  11 1960-1971 yılları arası siyasi gelişmeler.
  12 12 Mart 1971 Muhtırası ve öğrenci olayları .
  13 1971-1980 yılları arası siyasi gelişmeler.
  14 12 Eylül 1980 Darbesi I
  15 12 Eylül 1980 Darbesi II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Recep BÜYÜKTOLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1915, Alkım Yayınevi, İstanbul. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul,1969. BERKES, Niyazi, Türkiye?de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978. BURÇAK, Rıfkı Salim, Türkiye?de Demokrasiye Geçiş 1945-1950, Olgaç Yayınevi, Ankara, 1979. KARPAT, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967. TUNAYA, Tarık Z., Türkiye?de Siyasal Partiler, İstanbul, 1952. Demokrasi sürecinde Türkiye, Hil Yayın, 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Demokrasi bilinci oluşturmak ve ulusal iradeye saygıyı yaygınlaştırmak.
  Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş süreci ve sonrasında demokrasi kültürünün yaşadığı evreler ve seçimler konuları hakkındadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 5
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 1
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 2
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. -
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 1
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. -
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 4
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster