ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Terörizmin Tarihi TAR435 GÜZ-BAHAR 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Terör ve terörizmi inceler.
  2-Terör örgütlerinin gelişim sürecini analiz eder.
  3-Ortadoğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika?da meydana gelen terör saldırılarının sebeplerini ve sonuçlarını inceler.
  4-Etnik ve dini terör örgütlerinin amaçlarını analiz eder.
  5-Ortadoğu?da radikal İslam?ın ortaya çıkış sürecini inceler.
  6-Türkiye?nin PKK terör örgütü ile olan mücadele sürecini analiz eder.
  7-Terörle mücadelede kullanılan stratejileri irdeler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10770
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı ve Terörizm
  2 Terör ve Terörizm nedir? Terörün kaynağı nelerdir?
  3 Terörün kaynağı: sosyolojik, dini, kültürel ve politik
  4 Etnik Terörizm: PKK
  5 Avrupa ve Asya?da Etnik Terörizm
  6 Soğuk Savaş Terörizmi: Sol Örgütler
  7 Radikal (dini) Terörizm
  8 Ara Sınav
  9 Radikal Terör Örgütlerinin ideolojileri, organizasyonları ve taktikleri
  10 Radikal Terör Örgütlerinin ideolojileri, organizasyonları ve taktikleri
  11 Radikal Terör Örgütleri ile mücadele yöntemleri.
  12 Etnik terör ile dini terör karşılaştırması
  13 Terörle mücadele ve zorlukları
  14 Türkiye?nin terörle mücadele yöntemleri
  15 Yeni nesil terör örgütleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Ali Çapar
  Kaynaklar Gerard Chaiand ve Arnaud Blin, Terörizmin Tarihi: Antikçağdan İŞİD?e. (Çev. Bülent Tanatar, Nora Yayınevi, 2016).
  Yardımcı Kitap İsmet İmset, PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 yılı (1973-1992). Ankara: TDN Yayınları, 1993). Nihat Ali Özcan, PKK (Kürdistan İşçi Partisi)/Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi. (ASAM, 1999). Noam Chomsky, Korsanlar ve İmparatorlar: Eskiler ve Yeniler Gerçek Dünyada Uluslararası Terörizm
  Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, uluslararası terörün kavramsal ve pratik konularının detaylıca anlaşılmasını amaçlar. Terörizmin tanımlarının, teröristlerin ve terörizmin amaçlarının, 21. Yüzyılda terörün insanların hayatlarının bir parçası haline gelme sürecinin, Ortadoğu, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika?da meydana gelen terör saldırılarının sebeplerinin ve motivasyonlarının ve ülkelerin terörle başa çıkmak için uyguladıkları stratejilerin öğrenciler tarafından anlaşılmasını amaçlar.
  Dersin İçeriği Etnik terör, dini terör, terörizmin ortaya çıkışı ve gelişimi, terörizmin ortaya çıkışına sebep olan sosyolojik, ekonomik, politik ve dini faktörler, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan Sol terör örgütleri, terörle mücadelede uygulanan stratejiler, Türkiye`de Terör, PKK ve ASALA terör örgütlerine karşı mücadele, Türkiye`nin teröre karşı uyguladığı stratejiler,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. -
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster