ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Türk Dünyasına Giriş TAR400 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sovyet Rusya`nın dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı ve Türkiye ile olan ilişkilerini özetler.
  2-Çağdaş Türk dünyası içinde Türkiye`nin yerini, Türk dünyasının çağdaş meselelerini değerlendirir.
  3-Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanır ve konu hakkında kendi yorumlarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Çarlık Rusyası?nın Doğuşu ve Gelişim Seyri
  3 Rus Çarlığının Kazan Hanlığı, Sibir Hanlığı, Hokand ve Buhara ile Hive Hanlıklarını İşgali
  4 Kazak-Kırgız Hanlığı ile Kafkasları İşgal Politikaları
  5 Kıpçak-Oğuz Mücadelesinin Askeri Yönleri ve Rus İlerleyişi
  6 Kazakistan-Kırgızistan Sahasında Gubernatorlukların Tesisi ve Mujik İskânları
  7 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri I
  8 Ara Sınav
  9 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri II
  10 Rus Çarlığının Türkistan Hâkimiyetini Pekiştirmesi, Yerel Müttefikler
  11 Kıtlık Yılları, İsyanlar ve Askeri Kargaşa Dönemi
  12 Türkmen Ayaklanmaları ve Kafkasya İsyanları
  13 Avrupa?da sanayi İnkılabı ve Rusya Üzerindeki Yansımaları
  14 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri I
  15 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Mustafa Kalkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SADIKOV H., R. ŞAMSUTDİNOV, (2000), Türkistan Çar Rassiyasi Müstamlakaçiligi Davrida, C. I, Toşkent. KIRIMER C. S., (1997), Rus Yayılmacılığının Tarihî Kökenleri, Ankara. CHALLEYE F., (1994), Mülkiyetin Tarihi, Terc. A. Kızgıntuğ, İstanbul RYWKIN M., (1975), Asya?daki Rusya, Terc. B. Tunç, İstanbul. BRZEZİNSKİ Z., (1992), Büyük Çöküş, Çev. G. Keskil, G. Pakkan, Ankara. DUGİN A., (2004), Rus Jeopolitiği, Çev. V. İmanov, İstanbul.
  Yardımcı Kitap KURAT A. N., (1987), Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917?ye Kadar), Ankara. RESULZADE M. E., (1993), Kafkasya Türkleri, Haz. Y. Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın, İstanbul
  Dersin Amacı Çarlık Rusya?sının askeri ilerleme seyri içinde Orta asya sahasındaki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmesi, yayılımının nasıl gerçekleştiği ve bölge hâkimiyeti için Türk halklarının isyan hareketlerinin askeri direniş süreçlerine dönüşümü öğretilmeye çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Çarlık Rusyası, Türkistan, Sovyetler Birliği, Nüfus İskân Politikaları, Zenginlik Kaynakları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 4
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 4
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 4
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. 4
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 3
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 2
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 1
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 1
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 3
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 1
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster