ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi TAR437 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devleti`nin ekonomik yapısını açıklar.
  2-Osmanlı Devleti`nden devralınan ekonomik mirası ayırt eder.
  3-Erken Cumhuriyet Dönemi Türk ekonomisinin karakteristik özelliklerini analiz eder.
  4-Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişim sürecini tanımlar.
  5- Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişiminin siyasi hayat üzerine etkilerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Genel Giriş ve Bilgiler
  2 Osmanlı Ekonomisine Genel Bakış
  3 İkinci Meşrutiyet Döneminde Ekonomi
  4 Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi
  5 Milli Mücadele Yıllarında Ekonomi
  6 Lozan Konferansı2nın İktisadi Yönü ve Birinci İzmir İktisat Kongresi
  7 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Şartlar
  8 Ara Sınav
  9 Cumhuriyetin İlk Yıllarında İktisadi Faaliyetler-1:1923-1930
  10 Cumhuriyetin İlk Yıllarında İktisadi Faaliyetler-2:1930-1938
  11 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi
  12 Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İktisadi Gelişmeler:1950-1960
  13 Demokrat Parti Dönemi`nde İktisadi Gelişmeler:1950-1960
  14 Türkiye`nin İktisadi Durumu:1960-1980
  15 1980 Sonrası İktisadi gelişmeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Mehmet Şah Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Yahya S.Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, İstanbul, 1994. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul, 2005. Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserleri-II, İstanbul, 2007. Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, Ankara, 1989. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir:haberler, belgeler, yorumlar, Ankara, 1968. Oktay Yenal , Cumhuriyetin İktisat Tarihi, İstanbul, 2003, Homer Kitabevi. Zafer Toprak, Türkiye?de Milli İktisat (1908-1918), Ankara, 1982. Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi; Türkiye?de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), İstanbul, Korkut Boratav, Türkiye?de Devletçilik(1923-1950), Ankara, 1962. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2005, Ankara, 2007 Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı-sömürge Oluşu, İstanbul, 1970 Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, Tebliğler, Tartışmalar, İstanbul, 1977. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Savaş sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara, 1974. İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye?nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, 1977. Gülten Kazgan, Tanzimat?tan 21.yy Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1999 Ahmet Tabakoğlu İktisat Tarihi Toplu Makaleler 1,Kitabevi Yayınları. Ahmed Güner Sayar ,Osmanlı`dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel Ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Ötüken neşriyat. A. Başer Kafaoğlu, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, 2005.İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi, Ezgi kitabevi, Bursa, 2003.Ahmet Fazıl Özsoylu, Türkiye Ekonomisi, Karahan Kitabevi, Adana, 2011.Çağlar Keyder, , Türkiye?de Devlet ve Sınıflar, , İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin iktisadi gelişimi ile birlikte izlenen politikalar üzerine birikim sağlanması
  Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin İktisadi faaliyetleri ve gelişimini incelemek.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. -
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 1
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. 3
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. -
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. 4
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 3
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) 3
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. 3
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. -
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 5
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster