ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hayat ve Tarih TAR115 GÜZ 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hayat ve tarih arasındaki ilişkiyi sorgular.
  2-Tarihçilik mesleğini derinlemesine kavrar.
  3-Tarihçilik mesleğinin toplumsal karşılığını ayırt eder.
  4-İnsanın anlam arayışında tarihin yerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   68
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,27 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma, Ders Hakkında bilgi
  2 İnsan ve hayat
  3 Tarih ve insan
  4 Tarihin geçmiş zaman olarak anlamı
  5 Tarihin gündelik hayat olarak anlamı
  6 Tarih öğretimi ve üniversitede tarih
  7 Tarihte anlam arayışları
  8 Ara Sınav
  9 Tarih öğrencisi
  10 Meslek olarak tarihçilik
  11 Tarihçiliğin meslek olarak imkanları
  12 Tarihçilik mesleğinde kariyer
  13 Yaşanılan yer ve tarihçi
  14 Araştırmacı ve tarihçi
  15 Entellektüel olarak tarihçi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ahmet Özcan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ahmet Özcan, Türkiye?de Popüler Tarihçilik (1908-1960), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011. Ahmet Özcan, ?Osmanlı?dan Cumhuriyet?e Halk Arasında Yaygın Popüler Tarih Eserlerine Bir Bakış?, Halil İnalcık Armağanı II, Doğu-Batı Yayınları, Ankara 2011, s.343-377
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dersin ilk amacı öğrencilerin tarihle hayat arasında sürekli bir diyalog olduğunu, geçmişin ifadesi olarak tarihi bir disiplin çerçevesinde açıklama çabalarının esasında yaşanılan zamanı anlamlandırmak arzusu olduğunu öğretmektir. İkinci amaç ise bireylerin yaşadığı bu arzunun, öğrencisi oldukları üniversite, fakülte, bölüm ve şehrin zaman, mekan, insan unsuruyla beraber kurumsal ve zihinsel atmosferiyle doğru orantılı olarak nasıl sınırlandığını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Tarih ve hayat, tarihte anlam arayışı, tarihçilik mesleği, tarihçilik mesleğinde kariyer
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Tarih bölümü mezunları, sahalarında kazandıkları birikime dayalı olarak, güncel ders materyallerine, araştırma yöntem ve tekniklerine, kuramsal bilgilere sahiptir. 5
  2 Tarih bölümü mezunları, sahalarında edindikleri kuramsal bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etmek için kullanır, analiz eder ve uygular. 5
  3 Tarih bölümü mezunları, sahalarında bireysel ve bir ekibin üyesi olarak çalışma yeterliliğine sahiptir. -
  4 Tarih bölümü mezunları, edindiği bilgi ve bulguları analitik bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  5 Tarih bölümü mezunları, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda olumlu bir tavır geliştirir. -
  6 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki çalışmalarda elde ettikleri nicel ve nitel verileri ilgili alanda bulunan, uzman ve uzman olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. -
  7 Tarih bölümü mezunları, farklı sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlanmasında yer alır ve katılır. 4
  8 Tarih bölümü mezunları, yabancı dil kullanarak tarih ve beşeri bilimlerin diğer alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri takip eder ve ilgili alanlardaki kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.( Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) -
  9 Tarih bölümü mezunları, sahalarının gerektirdiği bilgisayar, bilgi ve teknolojilerini kullanır. -
  10 Tarih bölümü mezunları, sahalarındaki bilgilerin paylaşılması sürecinde etik değerleri dikkate alır. 4
  11 Tarih bölümü mezunları, beşeri bilimler sahasında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. -
  12 Tarih bölümü mezunları, sahalarında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster