ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amaç ve kapsamı; terminoloji K1
  2 Bilgi hizmetlerinin içeriği; niçin önemli olduğu; neyi hedeflediği K1
  3 Bilgi hizmetlerinin türleri; rehberlik/danışmanlık, hazır danışma, katalog kullanımı(fiş/e-katalog), raflardaki kitap vb. bilgi kaynaklarına erişim, K1
  4 Yöneltme K1
  5 Basılı ve elektronik ortamdaki kaynakların kullanımı K1
  6 Kullanıcı eğitimi K1
  7 Literatür taraması (basılı ve elektronik ortamda), literatür taraması stratejileri (basılı ve elektronik ortamda), güncel duyuru K1
  8 Ara Sınav
  9 Veri toplama, patent ve standart enformasyonu, Ar-Ge projeleri hakkında enformasyon, çeviri, ödünç verme, çoğaltma, bibliyografik kaynak/ rehber vb.ni hazırlama, tanıtım. K1
  10 Web tabanlı bilgi hizmetleri K1
  11 Bilgi hizmetleri politikası K1
  12 Bilgi hizmetlerinin yönetimi K1
  13 Bilgi hizmetlerinin belirleyicileri K1
  14 Bilgi hizmetlerinin değerlendirilmesi K1
  15 Bilgi hizmetlerinin geleceği K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Buket Candan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. BBY 201 Bilgi Hizmetleri ve Kullanıcı Grupları Ders Notları
  Yardımcı Kitap YK1. Uçak, Nazan Özenç. (1997).Bilgi Gereksinimi ve Bilgi Arama Davranışı. Türk Kütüphaneciliği. 11, 4: 315-325. YK2. Uçak, Nazan Özenç (1997). Bilgi Merkezi İçin mi Kullanıcı, Kullanıcı İçin mi Bilgi Merkezi?"25. Yıla Armağan Ankara, H.Ü Kütüphanecilik Bölümü,. s. 242-248. YK3. Guinchat, C. ve M. Menou. (1990). Bilgi Kullanıcıları. Bilgi ve Dokümantasyon Çalışma Tekniklerine Genel Giriş. Ankara, Kültür Bakanlığı, ss. 290-296. YK4. Yılmaz, Bülent. (2007). Hedef gruplara yönelik yaratıcı kütüphane hizmetleri ve proje geliştirme: Halk kütüphaneleri Gaziantep, Bartın ve Antalya bölge seminerleri değerlendirme raporu. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 75-87. YK5. Cüceloğlu, Doğan. (2000). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. YK6. Cüceloğlu, Doğan. (2000). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitabevi. YK7. Cüceloğlu, Doğan. (2002). İletişim donanımları. İstanbul: Remzi Kitabevi. YK8. Eroğlu, Feyzulah. (2013). Davranış bilimleri. İstanbul: Beta
  Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilere ileride hizmet verecekleri kullanıcıları farklı özellikleriyle tanıtmak ve onların bilgi gereksinimlerini karşılayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Bu amaçla bilgi, bilgi türleri, bilgi kullanım özellikleri ve bilgi arama davranışları konularının işlendiği derste, kullanıcı grupları tanıtılmakta, kullanıcı çalışmaları, kullanıcı çalışmalarının önemi, tarihsel gelişimi, planlanması ve kullanılan yöntemler açıklanmakta, ayrıca kullanıcı tatmini, kullanıcı tatmininin nasıl ölçüleceği ve son kullanıcı kavramı üzerinde durulmaktadır
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster