ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikoloji Tarihi PSİ125 GÜZ 3+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikoloji disiplininin tarihçe bilgisini kavrar
  2-Psikoloji tarihinde etkili olan doğa bilimleri ve felsefe yaklaşımlarını sınıflandırır.
  3-Psikolojinin temel paradigmalarını karşılaştırır
  4-Psikolojinin temel paradigmalarıyla tarihsel, sosyal olguları ilişkilendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tanışma ve dersin tanıtımı
  2 Psikoloji tarihi çalışmaları K1 1. Bl
  3 Psikoloji üzerindeki felsefi etkiler K1 2. Bl + K2 1.Bl
  4 Positivizm, materyalizm, emprisizm K1 2. Bl + K2 2.Bl
  5 Psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler K1 3. Bl
  6 Yeni psikolojinin kuruluşu K1 4. Bl + K2 5.Bl
  7 Yapısalcılık K1 5. Bl + K2 5.Bl
  8 Ara Sınav
  9 İşlevselcilik ilk etkileri K1 6. Bl + K2 6.Bl
  10 İşlevselcilik: Kuruluşu ve gelişimi K1 7. Bl + K2 6.Bl
  11 Uygulamalı psikoloji K1 8. Bl
  12 Davranışçılık K1 9-11. Bl + K2 7.Bl
  13 Geştalt Psikolojisi K1 12. Bl + K2 8.Bl
  14 Psikanaliz K1 13. Bl + K2 9.Bl
  15 Psikolojide çağdaş düşünceler K2 10.Bl
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr.Yeşim Yasak
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Schultz, D.P. & Schultz, S.E. (2007). Modern Psikoloji Tarihi (1. baskı) (Çev. Y. Aslay). Kaknüs: İstanbul. K2: Bruno, F.J. (1982). Psikoloji Tarihine Giriş. (Çev. N. Hisli). Ege Üniv., Edebiyat Fak. Yayınları, No:10: İzmir. K3: Gaarder, J. (2017). Sofie?nin Dünyası. (Çev. S. Yücesoy).Pan Yayıncılık:İstanbul
  Yardımcı Kitap Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan ders notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, psikoloji bilimi ve mesleğinin nasıl doğduğunu, nereden nereye geldiğini, bir bilim ve meslek olarak yaşadığı iniş çıkışları tarihsel gerçekler bağlamında görmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamaktır
  Dersin İçeriği Psikoloji tarihini belirleyen başlıca paradigma ve kuramlar, doğa bilimleri ve felsefe alanındaki ilgili yaklaşımlar, psikoloji tarihini biçimlendiren sosyal olgular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. -
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 1
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. -
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser 4
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 4
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 2
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. -
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster