ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikoloji PSİ115 GÜZ 2+0 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikoloji biliminin doğası hakkında fikir sahibi olur.
  2-Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  3-Temel kuramsal yaklaşımları açıklar.
  4-Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0177
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   64
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,13 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar -
  2 Psikoloji Nedir? K1 1. Bölüm; K2 1. Bölüm
  3 Psikolojide Araştırma K1 2. Bölüm; K2 2. Bölüm
  4 Nörobilim ve Davranış K1 3. Bölüm; K2 3. Bölüm
  5 Duyum ve Algı K1 4. Bölüm; K2 4. Bölüm
  6 Bilinç Durumları K1 5. Bölüm; K2 5. Bölüm
  7 Öğrenme K1 6. Bölüm; K2 6. Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Bellek K1 7. Bölüm; K2 7. Bölüm
  10 Biliş ve Dil K1 8. Bölüm; K2 8. Bölüm
  11 Zeka K1 9. Bölüm; K2 9. Bölüm
  12 Motivasyon ve Duygular K1 10. Bölüm; K2 11. Bölüm
  13 Gelişim K1 12. Bölüm; K2 10. Bölüm
  14 Kişilik K1 13. Bölüm; K2 13. Bölüm
  15 Psikolojik Bozukluklar K1 15. Bölüm; K2 14-15. Bölüm
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Ü. Temel KALAFAT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Feldman, R. S. (2017). Understanding Psychology (13th Ed.). New York: McGraw Hill. K2: Eagleman, D. (2016). Beyin: Senin Hikayen. (Z.A. Tozar Çev.). Domingo: İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; insan davranışının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri ve kuramları tanımasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler, psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğası hakkında fikir sahibi olacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için, tartışmalara yer verilecektir.
  Dersin İçeriği Psikoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, Psikolojinin temel bakış açıları (davranışsal, biyolojik, bilişsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyo-kültürel), bunların birbirleriyle karşılaştırılması, her birinin avantajları ve sınırlılıkları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 1
  2 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 1
  3 İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına ait temel bilgilere sahiptir. 3
  4 Psikolojik etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yöntem) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. -
  5 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 1
  6 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
  7 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. -
  8 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. -
  9 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. -
  11 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser -
  12 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme beceresini kullanır. 2
  13 Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası ve kültürler arası iletişim becerilerini etkili kullanır. 1
  14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 1
  15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster