ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji I BİY101 GÜZ 4+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyolojinin konuları, tarihçesi, bilimsel yöntem, canlıların ortak özellikleri, canlılığın kimyasını öğrenir.
  2-Canlılığı meydana getiren hücrenin yapısı, hücrede meydana gelen reaksiyonlar, hücre bölünmesi, dokular ve organizmanın gelişimini öğrenir.
  3-Genetiğin temelleri ve canlıların sınıflandırmasını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyolojinin tanımı, tarihçesi, canlılık öğretisinin temaları, bilimsel süreç
  2 Canlı kimyası, su, pH ve karbonun önemi, canlılardaki molekül çeşitliliği
  3 Makromoleküllerin yapı ve işlevleri,
  4 Metabolizmaya giriş, enerji ve canlılar, enzimler, metabolik kontrol
  5 Hücre ve organelleri, zar yapı ve işlevi, zar geçirgenliği, aktif – pasif taşıma
  6 Hücre solunumu, kimyasal enerji eldesi, fotosentez
  7 Hücrelerarası iletişim,
  8 Ara Sınav
  9 Hücre bölünmesi, mitotik hücre döngüsü
  10 Genetik: mayoz ve eşeyli yaşam döngüleri, Mendel ve gen kavramı, kalıtımın kromozomal temeli, kalıtımın moleküler temeli
  11 Genler ve proteinler, RNA sentezi ve işlenmesi, protein sentezi
  12 Virüs genetiği ve bakteri genetiği
  13 Ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü, kanserin moleküler biyolojisi, DNA teknolojisi ve genomiks, gelişimin genetik temeli
  14 Evrimin mekanizmaları: evrim teorisi, populasyon genetiği, doğal seçilim, genetik varyasyon
  15 Türlerin kökeni, tür nedir? Türleşme, fosil kayıtları ve jeolojik zaman, modern filogenetik ve sistematik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İlkay Çorak Öcal
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ebru Özdeniz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Biyoloji, Campbell & Reece, 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.
  Yardımcı Kitap Genel Biyoloji Cilt 1., Keeton & Gould, 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 1999.
  Dersin Amacı Biyolojinin tanımı, bilimsel yöntem, canlılık, canlı kimyası, metabolizma, hücre, genetik ve canlıların sınıflandırılması hakkında bilgilerin verilmesi
  Dersin İçeriği Biyolojinin tanımı, tarihçesi, canlılık öğretisinin temaları, bilimsel süreç Canlı kimyası, su, pH ve karbonun önemi, canlılardaki molekül çeşitliliği Makromoleküllerin yapı ve işlevleri, Metabolizmaya giriş, enerji ve canlılar, enzimler, metabolik kontrol Hücre ve organelleri, zar yapı ve işlevi, zar geçirgenliği, aktif ? pasif taşıma Hücre solunumu, kimyasal enerji eldesi, fotosentez Hücrelerarası iletişim, Hücre bölünmesi, mitotik hücre döngüsü Genetik: mayoz ve eşeyli yaşam döngüleri, Mendel ve gen kavramı, kalıtımın kromozomal temeli, kalıtımın moleküler temeli Genler ve proteinler, RNA sentezi ve işlenmesi, protein sentezi Virüs genetiği ve bakteri genetiği Ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü, kanserin moleküler biyolojisi, DNA teknolojisi ve genomiks, gelişimin genetik temeli Evrimin mekanizmaları: evrim teorisi, populasyon genetiği, doğal seçilim, genetik varyasyon Türlerin kökeni, tür nedir? Türleşme, fosil kayıtları ve jeolojik zaman, modern filogenetik ve sistematik
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster