ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji Lab. I BİY151 GÜZ 0+4 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Laboratuvar ortamında dikkat edilmesi gereken kuralları, laboratuvardaki davranış usluplarını, arkadaşlarıyla takım halinde deney yapabilmeyi öğrenir.
  2-Mikroskobu, mikroskobun çeşitlerini ve kullanımını, mikroskobun biyolojik uygulamalardaki yerini öğrenir.
  3-Genel Biyoloji I dersinde teorik olarak gördüğü konuların uygulamalı olarak tatbik etmeyi ve konu hakkındaki bilgilerini pekiştirme becerisini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler107321
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 1014456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   245
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,17 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvarda çalışma güvenliği, laboratuvar araç ve malzemelerinin tanıtılması
  2 Biyolojide kullanılan mikroskopların tanıtımı, mikroskobun optik ve mekanik parçaları, çalışması, kullanımı, kesit alma, preparasyon ve görüntü bulma
  3 Bitkisel ve hayvansal hücrelerin, hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve genel çizimlerinin yapılması
  4 Hareket ve uyarılma: canlı bitki hücrelerinde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri
  5 Biyomoleküller: Canlı dokularda nişasta, yağ, protein, selüloz aranması deneyleri, Protozoon kültürü hazırlanması
  6 Canlı dokularda enzim varlığını gösteren deneyler; sıcaklığın enzim faaliyeti üzerine etkisi deneyi
  7 Prokaryot canlılara ait örneklerin mikroskopta incelenmesi, (yoğurt bakterileri)
  8 Ara Sınav
  9 Protozoon kültüründen alınan numunelerde canlı protozoonların mikroskopta incelenmesi, hareketlerinin gözlenmesi ve çizimlerinin yapılması
  10 Bitki hücresi, hücre zarı, hücre çeperi, geçitler, vakuol ve plastidlerin farklı bitki örneklerinden alınan kesitlerden hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  11 Bitki hücrelerinde nişasta taneleri ve kristallerin farklı bitki örneklerinden alınan kesitlerden hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  12 Difüzyon, osmoz, aktif taşıma, plazmoliz ve deplazmoliz deneyleri
  13 Oksijenli solunum deneyleri, Oksijensiz solunum deneyi
  14 Fotosentez sonucu bitkinin yeşil kısımlarında nişasta oluştuğunun gösterilmesi deneyi, fotosentez sonucu oksijen çıkışının gösterilmesi deneyi
  15 Mitoz bölünme ve kromozomların incelenmesi ve çizimlerinin yapılması, mayoz bölünme ve safhalarının görülmesi ve çizimlerinin yapılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ebru Özdeniz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Exploring the living world: A laboratory manual for Biology, Anton, E. Lawson, McGraw-Hill, 1995.
  Yardımcı Kitap Genel Biyoloji Laboratuvar Klavuzu, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ögretim Üyeleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999.
  Dersin Amacı Biyolojideki konuların deneysel olarak öğretilmesi
  Dersin İçeriği Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvarda çalışma güvenliği, laboratuvar araç ve malzemelerinin tanıtılması Biyolojide kullanılan mikroskopların tanıtımı, mikroskobun optik ve mekanik parçaları, çalışması, kullanımı, kesit alma, preparasyon ve görüntü bulma Bitkisel ve hayvansal hücrelerin, hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve genel çizimlerinin yapılması Hareket ve uyarılma: canlı bitki hücrelerinde rotasyon ve sirkülasyon hareketleri Biyomoleküller: Canlı dokularda nişasta, yağ, protein, selüloz aranması deneyleri, Protozoon kültürü hazırlanması Canlı dokularda enzim varlığını gösteren deneyler; sıcaklığın enzim faaliyeti üzerine etkisi deneyi Prokaryot canlılara ait örneklerin mikroskopta incelenmesi, (yoğurt bakterileri) Protozoon kültüründen alınan numunelerde canlı protozoonların mikroskopta incelenmesi, hareketlerinin gözlenmesi ve çizimlerinin yapılması Bitki hücresi, hücre zarı, hücre çeperi, geçitler, vakuol ve plastidlerin farklı bitki örneklerinden alınan kesitlerden hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması Bitki hücrelerinde nişasta taneleri ve kristallerin farklı bitki örneklerinden alınan kesitlerden hazırlanacak preparatlarla mikroskopta incelenmesi ve çizimlerinin yapılması Difüzyon, osmoz, aktif taşıma, plazmoliz ve deplazmoliz deneyleri Oksijenli solunum deneyleri, Oksijensiz solunum deneyi Fotosentez sonucu bitkinin yeşil kısımlarında nişasta oluştuğunun gösterilmesi deneyi, fotosentez sonucu oksijen çıkışının gösterilmesi deneyi Mitoz bölünme ve kromozomların incelenmesi ve çizimlerinin yapılması, mayoz bölünme ve safhalarının görülmesi ve çizimlerinin yapılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster