ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikroteknik BİY103 GÜZ 1+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Laboratuvar koşulları, kuralları ve kullanılan malzemeleri tanır.
  2-Mikroskobun yapısını, tiplerini, çalışma esaslarını ve kullanımını öğrenir.
  3-Farklı dokulardan mikroskobik inceleme için nasıl preparat hazırlayacağını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   91
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,03 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrotekniğe giriş, Mikroskop çeşitleri, Işık mikroskobu kullanımı Işık mikroskobu kullanımı uygulamalı olarak anlatılır.
  2 Laboratuvarda kullanılan temel malzemeler ve Çalışma laboratuvarının hazırlanması Temel malzemeler tanıtılır, kullanma uygulamaları yaptırılır.
  3 Preparat yapma yöntemleri Kuru preparat ve Ezme preparat yaptırılır.
  4 Fiksasyon (Tespit) Fiksasyon uygulamaları yaptırılır.
  5 Dokuların yıkanması, Dehidrasyon, Saydamlaştırma Dokuların yıkama, dehidrasyon ve saydamlaştırma uygulamaları yaptırılır.
  6 Parafine blok uygulaması Parafin blok hazırlama uygulaması yaptırılır.
  7 Parafin bloklardan kesit alınması Kesit alma uygulaması yaptırılır.
  8 Ara Sınav
  9 Kesitlerin boyanması I Kesitlerin boyanması uygulaması yaptırılır.
  10 Kesitlerin boyanması II Kesitlerin boyanması uygulaması yaptırılır.
  11 Kesitlerin boyanması III Kesitlerin boyanması uygulaması yaptırılır.
  12 Kesitlerin boyanması IV Kesitlerin boyanması uygulaması yaptırılır.
  13 Kan preparatı hazırlama (Froti yöntemi) Kan preparatı uygulaması yaptırılır.
  14 Sitokimyasal ve Histokimyasal boyama yöntemleri Sitokimya ve histokimya ile ilgili tanıtımlar ve deneyler yaptırılır.
  15 Elektron mikroskopları Elektron mikroskobu ile ilgili tanıtımlar ve deneyler yaptırılır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Arş. Gör. Dr. Irmak POLAT
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Irmak Polat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ozban, N., Özmutlu, Ö. (1994). Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi.
  Yardımcı Kitap Demir, R. (2001). Histolojik boyama teknikleri. Palme.
  Dersin Amacı Biyolojik materyallerin mikroskobik inceleme metotlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster