ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Biyoloji II BİY102 BAHAR 4+0 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler doku, organ ve sistem kavramlarını açıklar.
  2-Öğrenciler canlılarda beslenme, üreme, boşaltım mekanizmalarını açıklar.
  3-Öğrenciler hayvan davranışlarını anlatır.
  4-Öğrenciler, ekolojinin tanımını yaparak ekolojik terim ve kavramları özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje1014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki yapısı ve büyüme: Bitki yapısı, bitkilerin büyüme ve gelişme süreçleri ve mekanizmaları K1, K2
  2 Bitkilerde taşınım mekanizmaları K1, YK1
  3 Bitkilerde beslenme, beslenmede toprağın rolü, beslenmeyle ilgili adaptasyonlar K1, K2
  4 Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme, bitki biyoteknolojisi K1, K2, YK1
  5 Bitkilerde iç ve dış çevreden gelen uyartılara verilen yanıtlar K1, K2
  6 Hayvan yapı ve işlevi, hayvanlarda geri bildirim mekanizmaları, biyoenerji sistemleri, hayvanlarda beslenme K1, K2
  7 Hayvanlarda dolaşım ve gaz alışverişi K1
  8 Ara Sınav
  9 Hayvanlarda vücut savunması, bağışıklık, iç ortamın düzenlenmesi ve homeostazi K1, YK1
  10 Hayvanlarda kimyasal uyarılar, endokrin sistem, üreme K1, K2
  11 Hayvanlarda embriyonik gelişim, morfogenez ve farklılaşma K1, K2, YK1
  12 Ekolojiye giriş, sucul ve karasal biyomlar, organizmaların yayılışı K1, K2
  13 Populasyon ekolojisi, komünite ekolojisi K1, K2
  14 Doğal kaynakların korunması ve biyoçeşitlilik K1, K2, YK1
  15 Hayvanlarda davranış K1, K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mine Türktaş Erken Arş. Gör. Dr. Irmak POLAT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Campbell & Reece, 2008. Biyoloji 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara. K2. Keeton & Gould, 1999. Genel Biyoloji Cilt 2., 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1. Yaşamın Temel Kuralları, Genel Zooloji Cilt I, Kısım I-II, Ali Demirsoy, Meteksan Matbaası, Ankara, 1998.
  Dersin Amacı Biyolojik çeşitlilik, biyoteknoloji, histoloji, sistemler, fizyoloji, endokrinoloji, embriyoloji, ve ekolojik kavramların karşılaştırmalar ve örneklerle ilişkilendirilerek öğretilmesi, biyolojide yapısal ve işlevsel mekanizmaların tanıtılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster