ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sistematiğin Prensipleri BİY104 BAHAR 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, sistematiğin temel birimi olan tür kavramını, tür altı ve üstü kategorilerle ilişkilendirerek açıklar.
  2-Öğrenciler, sistematiğin temel prensiplerini, canlıların ikili adlandırılmasının nasıl yapıldığını, tip ve çeşitlerinin neler olduğunu özetler.
  3-Öğrenciler, bitki ve hayvan sistematiğinde kullanılan karakterleri karşılaştırarak söyler.
  4-Öğrenciler, floristik ve faunistik kaynaklardan tayin anahtarları kullanarak nasıl teşhis yapılacağını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4014040
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki sistematiğine giriş, tarihçe, sınıflandırmanın önemi K1-K2-YK1
  2 Bitki sistematiğin amacı, taksonomi, tür ve diğer taksonomik kategoriler, son ekler K1-K2-YK1
  3 Bitki çeşitliliği ve evrim, sınıflandırma sistemleri, Uluslararası Botanik Adlandırma Kodu K1-K2-YK1
  4 İkili adlandırma (Binominal nomenklatür) sistemi, adlandırma kuralları, tip kavramı ve tip çeşitleri K1-K2-YK1
  5 Sistematik botanikte taksonomik karakterler, botanikte Latince?nin önemi ve terminoloji, arazi çalışmaları K1-K2-YK1
  6 Sistematik botanikte taksonomik yayınlar, tayin anahtarları ve bitkilerin teşhisi, herbaryumu K1-K2-YK1
  7 Bitki sistematiğinde filogenetik, moleküler sistematiğe giriş, Türkiye?de sistematik botanik K1-K2-YK1
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Hayvan sistematiğine giriş ve tarihçe, sınıflandırmanın önemi K3-K4-YK2
  11 Hayvan sistematiğin amacı, taksonomi, tür ve diğer taksonomik kategoriler, son ekler K3-K4-YK2
  12 Hayvan çeşitliliği ve evrim, Uluslararası Zoolojik Adlandırma Kodu, binominal nomenklatür, adlandırma kuralları K3-K4-YK2
  13 Sistematik zoolojide taksonomik karakterler, zoolojide Latince?nin önemi ve terminoloji, arazi çalışmaları K3-K4-YK2
  14 Sistematik zoolojide taksonomik yayınlar, tayin anahtarları ve hayvan örneklerinin teşhisi, preparasyonu K3-K4-YK2
  15 Hayvan sistematiğinde filogenetik, modern sistematik, Türkiye?de sistematik zooloji K3-K4-YK2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Bitki Sistematiği ? İlkin Karasal Bitkilerden Bir Çeneklilere, Bayram Yıldız, Ekrem Aktoklu, Palme Yayınevi, 2010, Ankara. K2. Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası (Viyana Yasası) 2006, Çeviri: Yusuf Menemen & Ali A. Dönmez, Doğan Matbaacılık, Ankara, 2007. K3. Principles of Systematic Zoology, Ernst Mayr & Peter D. Ashlock, McGraw Hill İnternational Edition. USA, 1991. K4- International Code of Zoological Nomenclature, International trust for Zoological Nomenclature. c/o British Museum (Natural History), London, 1985.
  Yardımcı Kitap YK1. Phylogenetic Systematics, Hasan H. Başıbüyük, Fevzi Bardakçı, Robert Belshaw, Daonald L.J. Quicke, Önder Matbaası, Sivas, 2000. YK2. Phylogenetics: The Theory and Practice of Phylogenetic Systematics.Wiley, E.O., John Wiley and Sons, New York. 1981.
  Dersin Amacı Sistematik, taksonomi ve canlıların sınıflandırmanın gerekliliği, temel prensipleriyle birlikte taksonomik kategoriler, sistematik karakterler, isimlendirme kuralları ve kavramların tanıtılması, taksonomik yayınların (flora, fauna, revizyon, monograf) ne amaçla ve nasıl yapıldığının anlatılması. Tayin anahtarları kullanılarak bitki ve hayvanların teşhisinin nasıl yapıldığının öğretilmesi, filogeni, evrim ve türlerin farklılaşması hakkında bilgiler verilmesi. Öğrenciler ileriki yıllarda alacakları bitki ve hayvan sistematiğine dayalı dersleri daha iyi kavrayabilmeleri için bu ders sayesinde hazırlanmış olacaklardır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster