ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Canlılar Bilimi BİY131 GÜZ 0+2 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, biyolojinin tanımını ve tarihsel gelişimini özetler.
  2-Öğrenciler, insan vücudundaki organların yerini ve görevlerini açıklar.
  3-Öğrenciler, hücre bölünmesini ve canlılarda üreme şekillerini şekil çizerek ve yazarak anlatır.
  4-Öğrenciler; büyük canlı gruplarını aralarındaki histolojik, morfolojik ve anatomik farklılıklara göre genel olarak ayırt eder.
  5-Öğrenciler, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi karşılaştırarak tartışır.
  6-Öğrenciler ekolojinin temel ilkelerini ve ekosistem kavramını örnekler vererek açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje10188
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve alt bilim dalları
  2 Canlıların ortak özellikleri, canlılık kimyası
  3 Makromoleküllerin yapı ve işlevleri
  4 Hücre biyolojisi, hücre organellerinin yapısı ve işlevleri, prokaryot-ökaryot hücre
  5 Hücre bölünmesi, genetik
  6 Evrim teorisi, türlerin kökeni, canlılığın ortaya çıkışı
  7 Bitki yapısı ve işlevi, bitki hücresi, bitkisel dokular
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Bitkilerde büyüme, gelişme ve üreme
  11 Hayvan yapısı ve işlevi, hayvan hücresi, hayvansal dokular, hayvanlarda büyüme, gelişme ve üreme, davranış biyolojisi
  12 İnsan vücudu, organlar ve sistemler
  13 Biyolojik çeşitlilik, virüsler, bakteriler, algler
  14 Biyolojik çeşitlilik, bitkiler, hayvanlar, mantarlar
  15 Ekolojiye giriş, ekosistemler ve önemi, yaban hayatı, çevre kirliliği, doğal yaşamı tehdit eden unsurlar, koruma biyolojisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Biyoloji, Campbell & Reece, 6. baskıdan çeviri. Çeviri editörleri Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008. 2. Genel Biyoloji Cilt 2., Keeton & Gould, 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 1999. 3. Genel Biyoloji, Kiziroğlu,İ.; Desen Ofset A.Ş.,No 124, Ankara, 1994 4. Canlılar Bilimi, Abdurrahman Aktümsek, Muhsin Konuk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002.
  Yardımcı Kitap 1. Canlılar Bilimi, Kesercioğlu, T. (Editör) , A. , G. , Balım, N. , Yenice, S. , Oluk, Anı Yayıncılık, No 36, Ankara, 2003 2. Canlılar Bilimi, Mehmet Çakır, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001.
  Dersin Amacı Biyoloji biliminin tanımı, tarihsel gelişimi, alt bilim dalları. Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, mikroorganizmalar, bir hücreliler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, likenler, canlıların yapısı, hücre tipleri, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu. Canlılığın kimyası, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, evrim, sistematik, biyolojik çeşitlilik, genetik, biyoteknoloji, anatomi, histoloji, sistemler, fizyoloji, endokrinoloji, embriyoloji, ekoloji, yaban hayatı, koruma biyolojisi konularının karşılaştırmalar ve örneklerle ilişkilendirilerek öğretilmesi. Biyolojide yapısal ve işlevsel mekanizmaların tanıtılması. Bu derste aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda doğal kaynakların daha iyi kullanımı, hastalıklara engel olunması, çevrenin korunması ve çevre kirliğini önleyebilecek uygulamalar tartışılacaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster