ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları BİY135 GÜZ 0+2 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Park ağaçlarında sorun olan viral, bakteriyal, fungal hastalıkları öğrenmek.
  2-Süs bitkilerinde sorun olan patojenlerin meydana getirdiği hastalıkları öğrenmek.
  3-Saksıda yetiştirilen bazı süs bitkilerinde problem olan hastalıkları öğrenmek.
  4-Hastalıklarla mücadele yöntemlerini öğrenmek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yapraklı Park ağaçlarında görülen fungal hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  2 İğne yapraklı park ağaçlarında görülen fungal hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  3 Yapraklı Park ağaçlarında görülen viral hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  4 İğne yapraklı Park ağaçlarında görülen viral hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  5 Yapraklı Park ağaçlarında görülen bakteriyel hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  6 İğne yapraklı ağaçlarda görülen bakteriyel hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Süs bitkilerinde fungal hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  10 Süs bitkilerinde görülen viral hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  11 Süs bitkilerinde görülen bakteriyel hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  12 Park ağaçlarında görülen abiyotik hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  13 Süs bitkilerinde görülen abiyotik hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  14 Saksıda yetiştirilen bazı süs bitkilerinde hastalıklar belirti, biyoloji ve mücadeleleri
  15 Fidanlıklarda görülen patojen kaynaklı hastalıklar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr Seçil AKILLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Agrios, G. N., 1997. Plant Pathology, Fourth Edition. Academic Press. USA Kaygısız, H., 2000. Bitkisel Üretimde Hastalıklar. Hasad yayıncılık, İstanbul, 221s. [3] Sınclair, A.W., Lyon, H.H., Johnson, T.W., 1996. Diseases of trees and shurbs. Cornell University pres. pages.575 Yücer, M., 2009. Ruhsatlı Tarım İlaçları. Hasad yayıncılık, İstanbul, 367s.
  Yardımcı Kitap Daughtrey, M.L., Wick, R.L. and Peterson, J.L., 1995., Compendium of Flowering Potted Plant Diseases. APS Press. USA. Horst, R.K., 1989. Compendium of Rose Disease. Third Edition.. APS Press. USA. Chase, R.L., 1987. Compendium of Ornamental Foliage Plant Diseases. APS Press. USA. Hansen, E.M. and Lewis, K.J. 1997. Compendium of Conifer Diseases. APS Press. USA. Smiley, R.W. Dernoeden, P.H. and Clarke, B.B., 1992., Compendium Turfgrass Diseases. APS Press. USA. Zirai Mücadele Teknik Talimatları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 1995
  Dersin Amacı Park ve süs bitkilerinde abiotik ve biotik hastalık etmenleri, oluşturdukları zararlar ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster