ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Organik Tarımda Bitki Hastalıkları BİY137 GÜZ 0+2 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Organik tarımın temel kavram ve prensiplerini bilir.
  2- 2. Organik tarımda bitki hastalıklarıyla mücadele metotlarının temel kavramlarını yorumlar ve açıklayabilir.
  3- 3. Organik tarımda bitki hastalıklarıyla mücadele metotlarına örnekler verebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler30212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20122
  Proje30144
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 20144
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Organik tarımın tarihçesi
  2 Organik tarımın temel kavram/ prensipleri ve temel uygulamaları
  3 Bitkilerde hastalık kavramı ve hastalık gelişimini etkileyen faktörler; canlı ve cansız hastalık nedenleri
  4 Hastalık oluşumu ve parazitizm; patojenisite,hastalık gelisimi ve yayılması; inokülasyon, enfeksiyon vb temel hastalık kavramları
  5 Organik tarımda gübre olarak kullanılan materyaller
  6 Organik tarımda pasif bitki koruma yöntem ve ilkeleri (toprak sağlığı, ekim nöbeti, dayanıklı çeşitler, cins ve tür seviyesinde karışık ekim)
  7 Organik tarımda pasif bitki koruma yöntem ve ilkeleri (ekim ve dikim sıklığı, ekim ve dikim zamanının ayarlanması, tuzak bitkiler, yabancı otlar, dengeli gübreleme)
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Organik tarımda aktif bitki koruma yöntem ve ilkeleri
  11 Organik Tarımda Bitki Hastalık kontrolünde kullanılan ürünler (Balmumu, kaya tozu, kükürt, bordo bulamacı vb)
  12 Organik Tarımda Bitki Hastalık kontrolünde kullanılan ürünler (Sodyum silikat, sodyum bikarbonat, potasyum sabunu vb)
  13 Organik Tarımda Bitki Hastalık kontrolünde kullanılan ürünler (arap sabunu, bitkisel, hayvansal yağlar, parafin vb)
  14 Organik Tarımda Bitki Hastalık kontrolünde kullanılan ürünler (Kompost ürünleri; aerobic kompost ve vermikompost)
  15 Seçilen bir patojen grubunda hastalık mücadele yöntemlerinin anlatılması (Toprak kökenli patojenler vb) Seçilen bir patojen grubunda hastalık mücadele yöntemlerinin anlatılması (Toprak üstü yeşil aksam patojenleri vb)
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yurdagül Şimşek Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bitki Koruma Bilimi. Nobel Yayınları, 2008. Sabri SÜMER.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Organik tarımda bitki hastalıklarıyla mücadelede temel kavram ve prensipleri tanıtmak ve uygulamalardan örnekler vermek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 1
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster