ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Bitkiler BİY139 GÜZ 0+2 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi değeri olan türler hakkında genel bilgiler
  2-Türlerin kullanımı ve içeriği hakkında genel bilgiler
  3-Baharat olarak kullanılan türler hakkında genel bilgiler
  4-Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanınması
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)35155
  Proje1511010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerin isimlendirilmesi ve tayini
  2 Drogların İsimlendirilmesi
  3 Tıbbi bitkiler hakkında genel bilgiler, dünya?da ve Türkiye?de türlerin genel durumu
  4 Tıbbi değeri olan familyalar hakkında genel bilgiler
  5 Uçucu yağlar, genel özellikleri, uçucu yağların elde edilmesi, droglarda kalite ve örnek alma
  6 Uçucu yağ içeren tıbbi bitkiler
  7 Lamiaceae familyasındaki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav, Apiaceae familyasındaki tıbbi bitkiler hakkında genel bilgiler
  10 Asteraceae familyasındaki tıbbi bitkiler hakkında genel bilgiler
  11 Diğer familyasındaki tıbbi bitkiler hakkında genel bilgiler
  12 Diğer familyasındaki tıbbi bitkiler hakkında genel bilgiler
  13 Alkaloitler, sınıflandırılması ve isimlendirilmesi
  14 Glikosidlerin özellikleri
  15 Flavonoidler
  Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Arif İPEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - CEYLAN, A. 1994. Tıbbi Bitkiler Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları
  Yardımcı Kitap Özyurt, M.S., 1992- Ekonomik Botanik. Kayseri
  Dersin Amacı İnsanların doğal olarak tedavide kullandığı ve değişik amaçlar için yararlandığı bitkilere ait örnek türleri tanıtmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster