ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Koleksiyonculuğu BİY141 GÜZ-BAHAR 0+2 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkileri toplama, kurutma ve saklama teknikleri, ulusal herbaryum kavramı hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   81
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,7 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Koleksiyon için Bitki toplama teknikleri
  2 Koleksiyon için kullanılan aletler
  3 Canlı bitki koleksiyonu
  4 Bitki bakımı için pratik bilgiler
  5 Vazoda çiçek bakımı
  6 Botanik bahçeleri
  7 Arboretumlar
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Çiçek kurutma yöntemleri
  11 Presleme ve Kurutma
  12 Herbaryum teknikleri
  13 Reçine içine gömme
  14 Örnek çalışmalar
  15 Örnek çalışmalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seçmen Ö, Gemici Y, Görk G, Bekat L, Leblebici E (1998) Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, No: 110, İzmir. 2. Yurdakulol E, Baysal M, Mutlu H, Bitki Materyali Toplama ve Saklama Teknikleri Ankara üniv.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çeşitli bitkiler için Herbaryum tekniklerinin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Koleksiyon için Bitki toplama teknikleri 2 Koleksiyon için kullanılan aletler 3 Canlı bitki koleksiyonu 4 Bitki bakımı için pratik bilgiler 5 Vazoda çiçek bakımı 6 Botanik bahçeleri 7 Arboretumlar 8 Ara Sınav 9 Çiçek kurutma yöntemleri 10 Presleme ve Kurutma 11 Herbaryum teknikleri 12 Reçine içine gömme 13 Örnek çalışmalar 14 Örnek çalışmalar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 1
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster