ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dış Mekan Süs Bitkileri BİY140 BAHAR 2+1 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İbreli ağaç , ağaççık ve çalıları ;Botanikteki isimleri ve Türkçe isimleri ile bilir
  2- İbreli bitkileri ;İbre şekli , rengi , boyu , kozalak şekli ,dal ve gövde şekli , rengi ile tanır
  3-İbreli bitkilerin ;İklim ve toprak isteklerini bilir , Peyzajda kullanımlarını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 3012020
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Abies(Göknarlar); A.pinsapo(İspanyol göknarı)-A.concolor(Gümüşi göknar, Kolorado ak göknarı)-A.nordmanniana(Doğu Karadeniz, Kafkas göknarı)-A.bornmülleriana(Batı Karadeniz, Uludağ göknarı)-A.equi-trojani(Kaz dağı göknarı)-A.cilicica(Toros göknarı)
  2 Cedrus(Sedirler); C.libani(Lübnan-Toros sediri)-C.atlantica(Atlas sediri)-C.brevifolia(Kıbrıs sediri)-C.deodora(Himalaya sediri)
  3 Chamaecyparis lawsoniana(Lawson yalancı servisi) Chamaecyparis nootkatensis(Nutka yalancı servisi) Cryptomeria japonica(Japon kadife çamı)
  4 Cupressus(Serviler); C.sempervirens(Adi servi, Akdeniz servisi)-C.arizonica( Mavi servi, Arizona servisi)-C.goveniana(Kokulu servi)-C.macrocarpa(Monteri servisi)-Cupressocyparis leylandii(Leylandi melez servisi)
  5 Ginkgo biloba(Mabet ağacı) Juniperus(Ardıçlar); J.chinensis(Çin ardıcı) J.communis(Avrupa ardıcı, Adi ardıç)-J. sabina(Sabin ardıcı, Kara ardıç)-J.oxycedrus(Katran ardıcı)-J.foetidissima(Kokulu ardıç)-J.excelsa(Boylu ardıç, Boz ardıç)
  6 Picea(Ladinler); P.abies(Avrupa ladini)-P.orientalis(Doğu ladini)-P.glauca, P.alba(Ak ladin)-P.pungens(Kolorado ladini, Mavi ladin)
  7 Pinus(Çamlar); P.nigra(Karaçam)-P.brutia(Kızılçam)-P.sylvestris(Sarıçam)-P.halepensis(Halep çamı)-P.pinea(Fıstık çamı)
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Egzotik çam türleri; Pinus pinaster, Pinus maritima(Sahil çamı)-Pinus radiata(Monteri çamı)-Pinus coulteri(Büyük kozalaklı çam)-Pinus strobus(Veymut çamı, Kuzeydoğu ak çamı)-Pinus griffithi(Ağlayan çam)
  11 Pseudotsuga menziessii(Duglas göknarı)-Sequia sempervirens(Sahil sekoyası, Mamut ağacı)
  12 Sequiadendron giganteum(Gerçek mamut ağacı)
  13 Taxodium distichum(Amerikan bataklık servisi) Taxus baccata(Adi porsuk)
  14 Thuja occidentalis(Batı mazısı) Thuja orientalis(Doğu mazısı) Thuja plicata(Boylu mazı)
  15 Tsuga canadensis(Kanada, Doğu tsugası)-Tsuga heterophylla(Pasifik, Batı tsugası)-Tsuga mertensiana(Dağ tsugası)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. YALTIRIK,F. 1997 Orman ve park ağaçlarımız, İğne yapraklılar 2. YALTIRIK,F. 1997 Orman ve park ağaçlarımız, Geniş yapraklı ağaçlar 3. YALTIRIK,F. 1997 Orman ve park ağaçlarımız, Süs çalıları ve sarılıcılar 4. YALTIRIK,F. 1993 Dendroloji ders kitabı, Açık tohumlular ve Kapalı tohumlular 5. Ürgenç,S.İ. 1998 Ağaç ve süs bitkileri fidanlık yetiştirme tekniği . 6. PAMAY,B. 1992 Bitki materyali 1 Ağaç ve ağaçcıklar. 7. PAMAY, B. 1992 Bitki materyali II
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İbreli ağaç , ağaçcık ve çalıları dendrolojik özellikleri ve ekolojik istekleriyle öğretmek ve peyzajda kullanımını bilmek
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Abies(Göknarlar); A.pinsapo(İspanyol göknarı)-A.concolor(Gümüşi göknar, Kolorado ak göknarı)-A.nordmanniana(Doğu Karadeniz, Kafkas göknarı)-A.bornmülleriana(Batı Karadeniz, Uludağ göknarı)-A.equi-trojani(Kaz dağı göknarı)-A.cilicica(Toros göknarı) 2 Cedrus(Sedirler); C.libani(Lübnan-Toros sediri)-C.atlantica(Atlas sediri)-C.brevifolia(Kıbrıs sediri)-C.deodora(Himalaya sediri) 3 Chamaecyparis lawsoniana(Lawson yalancı servisi) Chamaecyparis nootkatensis(Nutka yalancı servisi) Cryptomeria japonica(Japon kadife çamı) 4 Cupressus(Serviler); C.sempervirens(Adi servi, Akdeniz servisi)-C.arizonica( Mavi servi, Arizona servisi)-C.goveniana(Kokulu servi)-C.macrocarpa(Monteri servisi)-Cupressocyparis leylandii(Leylandi melez servisi) 5 Ginkgo biloba(Mabet ağacı) Juniperus(Ardıçlar); J.chinensis(Çin ardıcı) J.communis(Avrupa ardıcı, Adi ardıç)-J. sabina(Sabin ardıcı, Kara ardıç)-J.oxycedrus(Katran ardıcı)-J.foetidissima(Kokulu ardıç)-J.excelsa(Boylu ardıç, Boz ardıç) 6 Picea(Ladinler); P.abies(Avrupa ladini)-P.orientalis(Doğu ladini)-P.glauca, P.alba(Ak ladin)-P.pungens(Kolorado ladini, Mavi ladin) 7 Pinus(Çamlar); P.nigra(Karaçam)-P.brutia(Kızılçam)-P.sylvestris(Sarıçam)-P.halepensis(Halep çamı)-P.pinea(Fıstık çamı) 8 Ara sınav 9 Egzotik çam türleri; Pinus pinaster, Pinus maritima(Sahil çamı)-Pinus radiata(Monteri çamı)-Pinus coulteri(Büyük kozalaklı çam)-Pinus strobus(Veymut çamı, Kuzeydoğu ak çamı)-Pinus griffithi(Ağlayan çam) 10 Pseudotsuga menziessii(Duglas göknarı)-Sequia sempervirens(Sahil sekoyası, Mamut ağacı) 11 Sequiadendron giganteum(Gerçek mamut ağacı) 12 Taxodium distichum(Amerikan bataklık servisi) Taxus baccata(Adi porsuk) 13 Thuja occidentalis(Batı mazısı) Thuja orientalis(Doğu mazısı) Thuja plicata(Boylu mazı) 14 Tsuga canadensis(Kanada, Doğu tsugası)-Tsuga heterophylla(Pasifik, Batı tsugası)-Tsuga mertensiana(Dağ tsugası)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster