ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Botanik BİY142 BAHAR 2+1 Üniversite BD 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerde; kimyasal maddeler ve metabolizma, hücre bilimi, doku bilimi, organ bilimi, bitkilerin sınıflandırılması sistematik
  2-Bitkilerin sınıflandırılmasını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3611010
  Proje0000
  Laboratuar 411010
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Basit kimyasal bileşikler
  2 Bitki hücresinin genel yapısı
  3 Bitki hücresinin genel yapısı
  4 Hücre Bölünmesi
  5 Histoloji (doku bilimi)
  6 Histoloji (doku bilimi)
  7 Organografi (organ bilimi)
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Organografi (organ bilimi)
  11 Organografi (organ bilimi)
  12 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği
  13 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği
  14 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler); Gymnospermae (Açık Tohumlular); Coniferae
  15 Angiospermae (Kapalı Tohumlular); Monokotiledonlar - Dikotiledonlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Botanik, Yıldırım Akman, Palme Yayınları, 2005 2. Genel Botanik, Suna Bozcuk, Hatiboğlu Yayınları, 2011
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitkilerin yapı taşı olan hücreyi ve içindeki kimyasal maddeleri organellerin fonksiyonlarını, doku ve organların yapısını ve fonksiyonlarını bitkilerin sınıflandırılmasını öğretmek
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Basit kimyasal bileşikler 2 Bitki hücresinin genel yapısı 3 Bitki hücresinin genel yapısı 4 Hücre Bölünmesi 5 Histoloji (doku bilimi) 6 Histoloji (doku bilimi) 7 Organografi (organ bilimi) 8 Ara sınav 9 Organografi (organ bilimi) 10 Organografi (organ bilimi) 11 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği 12 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği 13 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler); Gymnospermae (Açık Tohumlular); Coniferae 14 Angiospermae (Kapalı Tohumlular); Monokotiledonlar - Dikotiledonlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 1
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster