ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sitoloji BİY201 GÜZ 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hücre kavramını, organel ve yapılarını öğrenir.
  2-Farklı hücre ve organel tiplerini yakından tanır ve farklarını öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 07321
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   165
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hücre Biyolojisine giriş ve Tarihçesi Prokaryotik ve Ökaryotik hücrelerin genel özellikleri.
  2 Hücrenin genel yapısı ve çeşitleri Işık mikroskobunda hücre tipleri
  3 Biyomoleküllerin özellikleri Işık ve Elektron Mikroskobu tanıtımı
  4 Enerji ve enzimler Hayvan hücre zarı ve hücre zarından farklılaşan yapılar.
  5 Hücre zarı, hücre-içi zar sistemi. Bitki hücre duvarı ve orta lamel oluşumu, hücre örtüsü.
  6 Golgi kompleksi, mitokondri. Endositoz ve ekzositoz.
  7 Plastit ve kloroplastlar. Plastit ve kloroplastlar.
  8 Ara Sınav
  9 Ribozomlar ve protein sentezi Mikrotüpçük, mikroflament, miyelin, sentriol, fotoreseptör hücreleri.
  10 DNA yapısı, kromozomlar çekirdek. Ribozom, Endoplazmik Retikulum
  11 Çekirdek Golgi cisimciği, Lizozom ve tipleri, hücredeki granüller
  12 Hücre döngüsü. Çekirdek
  13 DNA replikasyonu ve mitoz. Çekirdekçik, kromatin
  14 Eşeyli üreme ve mayoz bölünme Kromozomlar, hücre bölünmesi
  15 Kanser hücresi özelliklerinin tanıtılması. Kanser hücresi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İlkay ÇORAK ÖCAL
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Irmak Polat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bruce Alberts & Alexander Johnson, 2008. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, dördüncü baskı. Tüba, Ankara Çeviri editörleri; Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, İsmail Türkan, 1999. Biyoloji, Campbell & Reece, 6. baskıdan çeviri. Palme yayıncılık, Ankara
  Yardımcı Kitap Cells, editors, Benjamin Lewin et. al. 2006. Cell of Cells, editors,Cynthia Fox . Norton Company 2007
  Dersin Amacı Hücrenin yapısı, organeller ve hücre çeşitleri hakkında bilgi vermek.
  Dersin İçeriği Hücre Biyolojisine giriş ve Tarihçesi, Hücrenin genel yapısı ve çeşitleri Biyomoleküllerin özellikleri Enerji ve enzimler Hücre zarı, hücre-içi zar sistemi. Golgi kompleksi, mitokondri, plastit ve kloroplastlar. Ribozomlar ve protein sentezi DNA yapısı, kromozomlar Çekirdek.Hücre döngüsü. DNA replikasyonu ve mitoz. Eşeyli üreme ve mayoz bölünme Kanser hücresi özellikleri?nin tanıtılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster