ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


Sayfa Görüntülenemiyor
Ön Koşul -
Ders Dili Türkçe
Koordinatör Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
Dersi Verenler

1-)Profesör Dr Tamer Keçeli

Ders Yardımcıları -
Kaynaklar 1.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I-II Cilt, Zekeriya Altuner, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, Tokat,1997. 2.Tohumsuz Bitkilerin Sistematiği I-II Cilt, Saffet Baydar, Erzurum Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1979.
Yardımcı Kitap 1.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I. Cilt, Hüseyin Güner, Veysel Aysel, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir, 1991. 2.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt, Hüseyin Güner, Veysel Aysel, Atakan Sukatar, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir, 1992.
Dersin Amacı Mavi yeşil algler (Cyanobacteria), ökaryotik alg divizyoları, mantarlar, briyofitler ve eğreltilerin biyolojisi. Genel ve karakteristik özellikleri, tanımı ve sınıflandırılması, kökenleri, evrimsel gelişme, üreme, habitat, ekosistem içinde yeri, yayılışı. Bu organizmaların ekolojik ve ekonomik önemini karşılaştırmalı olarak açıklaması. Ülkemizden örneklerin tanıtımı. Mavi yeşil alg örnekleri; ökaryotik alg divisiolarına ait örnekler, liken örnekleri, mantarlara ait örnekler; ciğerotu örnekleri; karayosunu örnekleri; kibritotu, atkuyruğu ve eğrelti örneklerinin sistematiği, mikroskobik ve makro düzeyde incelenmesi ve çizimlerinin yapılması.
Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster