ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekoloji I BİY207 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekolojinin bilim dünyası içerisindeki yeri ve tanımını açıklar
  2-Ekoloji biliminin temel kavramlarını listeler
  3-Biyotik ve abiyotik faktörlerle canlılar arasındaki etkileşimleri açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler102612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekolojinin tanımı, tarihçesi ve ekolojinin bölümleri
  2 Ekolojinin mekansal ve canlı toplulukları ile ilgili kavramları
  3 Liebig?in Minimum Kavramı, Tolerans yasası, Optimum ve Sınırlayıcı Faktör kavramı
  4 Ekolojik ilişkiler ve ekolojik faktörler, ekolojik faktör kavramı ve sınıflandırılması
  5 İklim faktörleri (Işık, sıcaklık) ve canlılara etkileri
  6 İklim faktörleri (Nem, Yağış, Rüzgâr) ve canlılara etkileri
  7 Edafik faktörler ve canlılara etkileri
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Biyotik faktörler (rekabet, beslenme, simbiyozis vd.)
  11 Populasyon ekolojisi (populasyonun yapısal özellikleri)
  12 Populasyonun gelişmesi ve populasyonun dengesi
  13 Tür toplulukları ekolojisi (kommunite kavramı ve kommuniteyi oluşturan türlerin özellikleri)
  14 Kommunitelerin yapısal ve işlevsel özellikleri
  15 Ekosistem kavramı ve ekosistemin öğeleri ve işlevsel özellikleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Özcan Özkan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Boşgelmez, A., Boşgelmez, İ.İ., Savaşçı, S., Paslı, N., Kaynaş, S. 2000. Ekoloji I. ISVAK yayın No.6, 2. baskı. 884 s., Ankara Geldiay, R. ve Kocataş, A. 1975. Genel Ekoloji. Ege Üniv. Fen Fak. Yay. No. 65, 313 s., İzmir.
  Yardımcı Kitap Çepel, N. 1988. Orman Ekolojisi. İstanbul Üniv. Orman Fak.Yay. No. 399. 536s., İstanbul.
  Dersin Amacı Ekoloji biliminin tarihçesinin ve ilgili kavramlarının tanıtılmasıdır. Bu amaçla ekolojinin temel kavram ve ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Ekolojinin tanımı, tarihçesi ve ekolojinin bölümleri, mekansal ve canlı toplulukları ile ilgili kavramlar, Liebig?in minimum kavramı, tolerans yasası, optimum ve sınırlayıcı faktör kavramı, ekolojik ilişkiler ve ekolojik faktörler, ekolojik faktör kavramı ve sınıflandırılması, iklim faktörleri, edafik faktörler ve canlılara etkileri, biyotik faktörler, populasyon ekolojisi, tür toplulukları ekolojisi, Kommunitelerin yapısal ve işlevsel özellikleri ve ekosistem kavramı ve ekosistemin öğeleri ve işlevsel özellikleridir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster