ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Gelişim Biyolojisi BİY209 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler embriyolojinin biyoloji ve gündelik hayatımızdaki yerini öğrenir
  2-Öğrenciler canlıların üremelerinde farklılıkları öğrenir.
  3-Öğrenciler insanın gelişim süreçlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   77
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,57 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gelişim Biyolojisine giriş ve Tarihçesi,
  2 Üreme çeşitleri
  3 Memelilerde erkek ve dişi üreme yapıları, Gamet Oluşumu (Gametogenez)
  4 Yumurta oluşumu (oogenez), yumurtanın yapısı ve özellikleri
  5 Sperm Oluşumu (Spermatogenez), spermin yapısı ve özeliklleri
  6 Döllenme (Fertilizasyon)
  7 Yumurta tipleri
  8 Ara Sınav
  9 Segmentasyon ve segmantasyon tipleri
  10 Segmantasyon aşamaları-morula,
  11 Blastula, Gastrula
  12 Norulasyon
  13 Organlaşma
  14 Tüp bebek merkezleri ve tüp bebek mekanızması
  15 Günümüzde gelişim biyolojisi ile ilgili diğer gelişmeler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Filiz SARIKAYA PEKACAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Dr. Tarkan Yorulmaz, Gelişim Biyolojisi Ders notları
  Yardımcı Kitap Introduction to the Comperative Vertabrate Embryology, Blansky,1989 Vertabrate Embriyology N. Majumdar, 1990 Human Embryology and Developmental Biology, Carlson,1994 Human Embryology, Moore, 1999. Developmental Biology, Gilbert,2000
  Dersin Amacı Canlıların zigottan organizmanın oluşumuna kadarki süreçlerinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Gelişim Biyolojisine giriş ve Tarihçesi, Üreme çeşitleri Memelilerde erkek ve dişi üreme yapıları, Gamet Oluşumu (Gametogenez) Yumurta oluşumu (oogenez), yumurtanın yapısı ve özellikleri Sperm Oluşumu (Spermatogenez), spermin yapısı ve özeliklleri Döllenme (Fertilizasyon) Yumurta tipleri Segmentasyon ve segmantasyon tipleri Segmantasyon aşamaları-morula, Blastula, Gastrula Norulasyon Organlaşma Tüp bebek merkezleri ve tüp bebek mekanızması Günümüzde gelişim biyolojisi ile ilgili diğer gelişmeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster