ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikoloji BİY211 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fungusların önemini kavramak, Farklı şube, sınıf, takım ve familyalara ait fungus türlerini mikroskopik olarak kavrayıp fungusların sınıflandırılmasındaki temel bilgileri anlamak
  2-Üç fungus aleminin şube, sınıf, takım ve familyalarını kavramak, Farklı şube, sınıf, takım ve familyalara ait fungusların yaşam döngülerini kavramak
  3-Fungus türlerinin tanımlanmasında kullanılan temel aletleri öğrenmek
  4-Fungusların genel karakteristiklerini ve mikroorganizmalar içindeki yerini kavramak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   94
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,13 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikolojinin tanımı ve tarihçesi, fungusların insanlar için önemi faydalı ve zararlı yönleri, beslenme ve çevre istekleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara. Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  2 Fungusların somatik yapıları, Fungus hücresi ve fungal dokular Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara. Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  3 Funguslarda üreme, eşeyli ve eşeysiz üreme yolları Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara. Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  4 Fungusların sınıflandırılması, Protozoa alemine giren Myxomycetes ve plasmodiophramycetes sınıflarının genel özellikleri patojen türlerin hayat döngüleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  5 Chromista alemi, Oomycetes sınıfının genel özellikleri, Saprolegniales takımının mikolojik özellikleri hayat döngüleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  6 Pythiales ve Perenosporales takımı fungusların genel özellikleri, önemli bitki patojeni cinslerin ayırımı ve örnek türlerin hayat döngüleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  7 Albuginales takımı, Fungi alemi ve bölümlerinin genel özellikleri, Chytridiomycota bölümü Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  8 Ara Sınav
  9 Zygomycota bölümünün özellikleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  10 Ascomycota bölümü. Genel özellikleri , ascus ve ascomata yapıları, ascus oluşum mekanizmaları, Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  11 Çıplak ascuslu funguslar( Hemiascomycetes) Taphrina türleri, Plectomycetes ve pyrenomycetes sınıfı funguslar Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  12 Discomycetes ve loculoascomycetes sınıfı funguslar önemli bitki patojeni türlerin hayat döngüleri, Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  13 Basidiomycota bölümü, basidium ve basidiomata yapıları basidium oluşum mekanizmaları basidiomycotanın sınıflandırılması Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  14 Pas, rastık ve sürme funguslarının spor ve spor yapıları hayat döngüleri, Şapkalı mantarlar, odun çürütücü funguslar Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  15 Mitosporik fungusların özellikleri spor yapıları bitki patojeni anamorfik fungus türleri Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626 Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.Alexopoulos, C.J.1962. Introductory Mycology . Second edition John Wiley Sons, Inc., New York
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Seçil Akıllı Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Alexopoulos, C. J. 1995. IntroductoryMycology. John Wiley & Sons, Inc Ulloa, M. 1999. IIIustrated Dictionary of Mycology. APS Pres. Öner, M. 1976. Mikoloji I ve II. Ege. Üniv.
  Yardımcı Kitap İren, S., Katırcıoğlu, Z 1989. Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1126, Yardımcı Yayın No.:322 Baykal, N. 1993 Mikoloji Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No :55 Biçici, M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 121 Biçici , M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 121 İren, S., Katırcıoğlu Z. 1989 Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1126, Yardımcı Yayın No.:322 Baykal, N. 1993 Mikoloji Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No :55
  Dersin Amacı Funguslara giriş , fungusların özellikleri, fungal sistematik, Phylum: Chytridiomycota, Phylum: Zygomycota, Phylum: Ascomycota, Phylum: Basidiomycota, Phylum: Oomycota, Phylum: Myxomycota.
  Dersin İçeriği Fungusların yapıları, fungal hastalıklarının tanımı, izolasyon, patojenite ve fungus teşhisine yönelik becerilerin kazandırılması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster