ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğa Koruma Alanları BİY213 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Öğrenciler, doğa korumanın tanımını yapar
  2-2. Öğrenciler, doğa korumanın amacını ve önemini gerekçeleriye birlikte açıklar.
  3-3. Öğrenciler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliğini örneklerle birlikte açıklar.
  4-4. Öğrenciler, Doğal korunan alanlar ile ilgili uluslararası sözleşmelerin adlarını söyler.
  5-5. Öğrenciler; Türkiye?deki milli parkları sayarak bir tanesini anlatır.
  6-6. Öğrenciler, doğa koruma alanları ile sürdürülebilirlik ilkesi arasındaki ilişkiyi tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje1514114
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğa korumanın tanımı, amacı ve önemi
  2 Biyolojik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği ve önemi
  3 Korunan alanlar ile ilgili Uluslararası sözleşmeler
  4 Korunan alanlar ile ilgili Uluslararası sözleşmeler
  5 Korunan alanlarla ilgili Ulusal sözleşmeler, mevzuat ve yönetmelikler
  6 Milli parklar
  7 Milli parklar
  8 Ara Sınav
  9 Milli parklar
  10 Tabiat parkları
  11 Tabiatı koruma alanları
  12 Tabiat anıtları
  13 Biyogenetik rezervler
  14 Doğal sit alanları
  15 Korunan alanlarla ilgili yönetim planları, uygulamalar, tartışmalar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tamer Keçeli

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Yücel, M., Doğa Koruma Alanları ve Planlanması, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, 1999, Adana-Türkiye 2.Türkiye?nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, 2006
  Yardımcı Kitap 1.Biyoçeşitlilik ve korunan alanlar ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Sözleşmeler, Anonim. 2.Biyoçeşitlilik, doğa koruma ve korunan alanlarla ilgili mevzuat ve yönetmelikler, Anonim.
  Dersin Amacı Doğa koruma kavramının tanımı, önemi ve gerekliliğinin anlatılması biyoloji öğrencileri için önemlidir. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği kavramları ve öneminin vurgulanması, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi yönünde etkin rol oynayacaktır. Korunan alanlar, uluslararası ve ulusal sözleşmeler, mevzuat ve yönetmelikler ile birlikte doğa korumanın temel ilke ve prensiplerinin konu olarak işleneceği ve tartışılacağı ders, örneklerle zenginleştirilmiştir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster