ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikrobiyoloji II BİY210 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroorganizmaların izolasyonu/saflaştırılması, büyütme ve tanımlanması gibi mikrobiyolojik çalışmalarda gerekli olan temel metotları bilir.
  2-Mikroorganizmaların doğadaki diğer canlılarla ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlar.
  3-Çevre kirliliği, zıraat, endüstri ve biyoteknoloji çalışmalarında mikroorganizmaların kullanımı konusunda bilgi sahibidir.
  4- Mikrobiyal patogenezis konusundaki temel kavram ve mekanizmaları tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   135
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrobiyal metabolizma Besi yeri türleri; farklı besiyerlere ağız florasından ekim (mantar, bakteri) Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  2 Mikrobiyal enzimoloji Elde edilen kolonilerin morfolojik yapılarının incelenmesi Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  3 Mikrobiyal izolasyon ve kısmi tanımlama Saf kültür elde edilmesi Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  4 Kısmi mikrobiyal tanımlama metotları Mikrobiyal sayım yöntemleri Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  5 Mikrobiyal büyüme ve gelişme Mikroorganizmalarda preperat hazırlama Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  6 Mikrobiyal büyüme ve gelişmenin kontrolü Maya, küf ve alglerde preparat hazırlama teknikleri Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  7 Temel mikrobiyal genetik kavramları Maya, küf ve alglerde preparat hazırlama Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  8 Ara Sınav
  9 Mikrobiyal patogenezis Mikrobiyal preperatların incelenmesi Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  10 Antijen tipleri ve bakteriyel antijenler Mikroorganizmalarda basit boyaların kimyası ve boyama teknikleri/ metotları Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  11 Bağışıklık sistemi reaksiyonları Basit boyama yönteminin kullanımı Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  12 Mikrobiyal uygulamalar (endüstriyel) Gram boyama Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  13 Mikrobiyal aplikasyonlar (zırai) Mikroorganizmalarda antagonistik etkileşimler Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  14 Mikrobiyal aplikasyonlar (zırai) Mikroorganizmalarda antagonistik etkileşimler Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  15 Mikrobiyal aplikasyonlar (kirlilik) Mikrobiyolojide kulanılan serolojik metotlar Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  Ön Koşul Microbıology I
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Biology of Microorganisms, Madigan, Martinko, Parker, Prentice Hall, International, 8. Baskı, 1997. 1. Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Mikroorganizmaların temel ve fonksiyonel özellikleri konusunda bilgi vermek; mikroorganizmaları saflaştırma, büyütme ve fenolojik olarak tanımlamada kullanılan temel metotları tanıtmak; mikroorganizmalar ve konakları arasındaki ilişkiler konusunda bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster