ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Embriyolojisi BİY212 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gymnospermlerde ve Angiospermlerde embriyolojinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 614228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5411010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Embriyolojinin tarihçesi ve gelisimi
  2 Çiçek ve Bitkilerde Eşey Dağılımı Pinus nigra da erkek çiçek
  3 Gymnosperm Çiçeği ve Gelişmesi, Döllenme ve Embriyo Gelişimi Pinus nigra da dişi çiçek
  4 Angiosperm Çiçeği ve Çiçek Organları Plasentalanma tipleri
  5 Anter Gelişimi ve Polen Oluşumu Polen tipleri
  6 Karpel (Dişi Organ), Ovul Tipleri ve Gelişimi Polen çimlenmesi, Genç anterde mikrosporangiyumun yapis
  7 Mikrosporogenesis, Erkek Gamet Olgun anterde mikrosporangiyumun yapısı
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Megasporogenesis, Disi Gamet Mayoz bölünme
  11 Embriyo Kesesi Tipleri ve Döllenme (Çift Döllenme) Adoxa tipi embriyo kesesi gelisimi
  12 Endosperm Gelişimi ve Tipleri Suspensor tipleri
  13 Dikotiledon Embriyo Gelişim Tipleri Dikotil tohumu
  14 Monokotiledon Embriyo Gelişim Tipleri Monokotil tohumu
  15 Apomiksis ve Poliembriyoni Uygulama final sınavı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Ünal, M., Bitki Embriyolojisi (Angiosperm) , Nobel Yayın Dağıtım, 2009
  Yardımcı Kitap 1. Akman, Y & Günen, K., Bitki Biyolojisi: Botanik, Palme yayıncılık, Ankara, 2007. 2. Büyükkartal, N., Bitki Embriyolojisi Laboratuar Kılavuzu, Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, Ankara, 2000
  Dersin Amacı Yüksek bitkilerdeki embriyolojik gelişmelerin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular (Teorik) Konular (Uygulama) 1 Embriyolojinin tarihçesi ve gelisimi 2 Çiçek ve Bitkilerde Eşey Dağılımı Pinus nigra da erkek çiçek 3 Gymnosperm Çiçeği ve Gelişmesi, Döllenme ve Embriyo Gelişimi Pinus nigra da dişi çiçek 4 Angiosperm Çiçeği ve Çiçek Organları Plasentalanma tipleri 5 Anter Gelişimi ve Polen Oluşumu Polen tipleri 6 Karpel (Dişi Organ), Ovul Tipleri ve Gelişimi Polen çimlenmesi, Genç anterde mikrosporangiyumun yapis 7 Mikrosporogenesis, Erkek Gamet Olgun anterde mikrosporangiyumun yapısı 8 Ara sınav 9 Megasporogenesis, Disi Gamet Mayoz bölünme 10 Embriyo Kesesi Tipleri ve Döllenme (Çift Döllenme) Adoxa tipi embriyo kesesi gelisimi 11 Endosperm Gelişimi ve Tipleri Suspensor tipleri 12 Dikotiledon Embriyo Gelişim Tipleri Dikotil tohumu 13 Monokotiledon Embriyo Gelişim Tipleri Monokotil tohumu 14 Apomiksis ve Poliembriyoni Uygulama final sınavı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster