ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkisel Gen Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik BİY214 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin önemi ve gen kaynaklarımızı söyler.
  2-Öğrenciler, biyolojik zenginliklerin ve gen kaynaklarının korunması hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve Türkiye`de bitki gen kaynaklarının varlığı, endemik tanımı ve endemik türlerimiz K1, YK1, YK2, YK3, YK4, YK5, YK6, YK7
  2 Biyolojik zenginliklerin ekonomik değeri, ekonomik değeri olan türlerin Türkiye`deki durumu K1, YK1, YK2, YK3, YK4, YK5, YK6, YK7
  3 En zengin cins ve familyalar hakkında genel bilgiler K1
  4 Genetik zenginliklerin korunmasında temel ilkeler K1, YK2
  5 Endemik türler, cinsler ve endemizm oranı hakkında genel bilgiler K1
  6 Türlerin korunması ve IUCN kategorileri hakkında genel bilgiler K1, YK2, YK4
  7 Doğal alanların korunması ve önem K1, YK2, YK4, YK5
  8 Ara Sınav
  9 Milli parkların varlığı K1, YK2
  10 Endemik türlerin korunma ilkeleri K1, YK2
  11 Genetik çeşitlilik üzerine tehditler K1, YK4
  12 Bitkisel gen kaynaklarının kullanımı, kullanımda yeni teknolojiler, bitkisel gen kaynaklarını tehdit eden faktörler (klasik ve biyoteknolojik faktörler) K1, YK1, YK2, YK3, YK4, YK5, YK6, YK7
  13 Gen Bankası tanımı, dünyada ve Türkiye`de gen bankası varlığı K1, YK2
  14 Bitkisel gen kaynaklarının dağıtımı, bitkisel gen kaynaklarının üretimi ve yenilenmesi, bitkisel gen kaynaklarının değerlendirilmesi K1, YK2
  15 Bitkisel gen kaynaklarının kullanılması, doğrudan kullanım, genitör olarak kullanılması K1, YK2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Kaynaklar K1) Türkiye Çevre Vakfı. 2005. Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, 328 s. Ankara.
  Yardımcı Kitap YK1) Berkes, F. ve Kışlalıoğlu,M. 1990. Ekoloji ve Çevre Bilimleri. Remzi Kitabevi, 350 s., İstanbul, 1990. YK2) Çevre Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 1996. Çevre Koruma Rehber Kitabı. 166 s., Ankara. YK3) Demirsoy, A. 1999. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası. Meteksan A.Ş., 965 s., Ankara. YK4) Keton, T.W. and Gould l.J. 1999. Genel Biyoloji-1,2 (Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. ve Türkan, İ.). Palme Yayıncılık, 1194 s.,Ankara. YK5) Kocataş,A. 1997. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniv.Matbaası, İzmir. YK6) Kuru, M. 1999. Omurgalı Hayvanlar. Palme Yayıncılık (5.Baskı), 841 s., Ankara. YK7) Yıldız,K., Sipahioğlu,Ş. ve Yılmaz,M. 2005. Çevre Bilimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Genişletilmiş 2.baskı.
  Dersin Amacı Bitkisel gen kaynaklarımızın durumu. Biyolojik zenginlikleri oluşturan öğeler ve canlı koruma statülerinin öğretilmesi. Dünyada ve Türkiyede bitki gen kaynaklarının varlığı hakkında bilgi verilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster