ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetik I BİY301 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kromozomları tanır, özelleşmiş kromozomları tarif eder, mitoz ve mayozun farklılıklarını ayırt edilir
  2-Mendel genetiğini anlar, alel kavramını ve genler arası etkileşimi tarif edilir
  3-Eşey tayinini açıklar, eşeye bağlı karakterleri ayırt eder ve onların kalıtımını tarif edilir
  4-Hardy-Weinberg eşitliğini kullanarak bir popülasyonu analiz eder; popülasyon yapılarını, izolasyon mekanizmalarını tarif eder; davranış ve gelişim genetiği temellerini açıklanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genetiğe giriş, mayoz, mitoz
  2 Hücre döngüsü spermatogenez ve oogenez
  3 Mendel genetiği
  4 Mendel genetiğinden sapmalar
  5 Kantitatif genetik
  6 Çoklu kalıtım, erkeklerde kalıtım
  7 Linkaj, krossing over ve ökaryotlarda haritalama
  8 Ara Sınav
  9 Tekli ve çoklu krossing over
  10 Drosophyla`da haritalama
  11 Haploid organizmalarda haritalama
  12 Haploid organizmalarda linkaj
  13 Populasyon genetiği
  14 Hardy Weinberg kuralları ve uygulamaları
  15 Allel sıklığını değiştiren elementler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mine Türktaş Erken
  Dersi Verenler

  1-)Dr.arş.gör.(öyp) Bircan Taşkıran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genetik Kavramlar, Palme yayıncılık, WILLIAM S. KLUG - MICHAEL R. CUMMINGS
  Yardımcı Kitap Genetics: Analysis and Principles, Robert Brooker, 2011. Principles of Genetics (Wiley Desktop Editions),D. Peter Snustad, Eldon John Gardner and H. James Price, 2011.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; genetiğin temel prensiplerini ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrencilere tanıtmak, mendel genetiğinin temel prensipleri, fenotip, genotip ve çevre arasındaki ilişki, mutasyonlar, kantitatif genetik,populasyon, gelişim ve davranış genetiği hakkında temel bilgiler vermektir
  Dersin İçeriği Mendel genetiği, kalıtım modelleri, kromozom haritalama, linkaj, populasyon genetiği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster