ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetik II BİY302 BAHAR 2+2 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kromozomları tanır, özelleşmiş kromozomları tarif eder, mitoz ve mayozun farklılıklarını ayırt eder
  2-Kromozom anomalilerini bilir ve tayin eder
  3-Mutasyonu tanımlar ve canlılara genetik açıdan etkisini analiz eder
  4-Bakteri genetiğinin temel prensiplerini tartışır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cinsiyet ve Gonozomal Kromozomların belirlenmesi, farklı organizmalardaki cinsiyet farklılaşması K1 Bölüm-1
  2 Canlı organizmalarda XY kromozomu, Insanda cinsiyet farklılaşması ve belirlenmesi K1 Bölüm-1
  3 Drosophila`da cinsiyet tayini K1 Bölüm-1
  4 Drosophyla`da sıcaklığa dayalı cinsiyet farklılaşması K1 Bölüm-1
  5 Kromozom yapısı, Viral ve bakteri kromozomu, Mitokondri ve Kloroplast DNA K1 Bölüm-1
  6 Dev Kromozom, Ökaryotlarda kromatin modelleme, kromozom bantlama teknikleri K1 Bölüm-1
  7 Kromozom mutasyonları K1 Bölüm-1
  8 Ara Sınav
  9 Aneuploidi, Monozomi, trizomi, öploidi, anöploidi K1 Bölüm-1
  10 Kromozom yapısının yeniden organizasyonuyla oluşan mutasyonlar, insersiyon, delesyon K1 Bölüm-3
  11 Gen mutasyonları, DNA tamir sistemi ve transpozonlar, bakterlerdeki gen mutasyonları ve mutasyon belirleme yöntemleri K1 Bölüm-3
  12 Kimyasal ve fiziksel mutajenler K1 Bölüm-3
  13 Tamir sistemi fotoreaktivasyon, Proofreading onarım, replikasyon onarımı, SOS onarımı K1 Bölüm-3
  14 Çift zincir tamiri, transpozonlar K1 Bölüm-3
  15 Bakterilerde genetik rekombinasyon , bakterilerde mutasyon, konjugasyon K1 Bölüm-2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Klug W. S., Cummings M. R., Genetik Kavramlar, Palme Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap YK 1. Brooker R., Genetics: Analysis and Principles, 2011. Snustad, D. P., Gardner E. J. and Price H. J., Principles of Genetics (Wiley Desktop Editions), 2011.
  Dersin Amacı Genetiğin yapısal özellikler ve farklılıklar bakımından önemini vurgulamak, eşey kavramının genetiği, mutasyonlar, ve bakteri genetiği hakkında temel bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği Kromozom yapısı, mutasyonlar, bakteri genetiğinin temel prensipleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster