ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hayvan Fizyolojisi BİY303 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fizyolojinin amacı, fizyolojide genel kavramlar, vücudun kontrol sistemleri hakkında bilgi edinir
  2-İlkel canlıdan gelişmiş canlıya doğru gidildikçe organizma sistemlerindeki yapısal değişimleri ve mekanizmaları öğrenir.
  3-Hayvanlar üzerinde yapılacak bazı uygulamalarla fizyolojik olayları gözlemlemiş olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)7214
  Ödevler5224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 514228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fizyolojinin amacı, homeostasis, vücudun kontrol sistemleri ve hücrenin yapısı Fizyolojik amaçlı kullanılacak araç gereç ve malzemeler gösterilir.
  2 Omurgasız ve omurgalılarda sindirim sistemi, sindirim enzimleri salgılanmasının kontrolü Maketler ve videolar üzerinden sindirim sistemine ait uygulamalar yapılır.
  3 Omurgasız, omurgalılarda kalbin yapısı,insanda kalbin yapısı ileti sistemleri, damarlar, küçük ve büyük dolaşım, lenfatik sistem. Kalbin yapısı bir örnek üzerinden anlatılır
  4 Omurgalılarda solunum sistemi, İnsanda solunum mekanizması ve solunumun sinirsel kontrolü Akciğer örneği üzerinden solunum sistemi anlatılır
  5 Omurgasız ve omurgalılarda boşaltım ve böbrek tipleri. İnsanda böbrek, nefronun yapısı, idrarın bileşimi, boşaltımın sinirsel ve hormonal kontrolü. Organizmalardaki böbrek sistemleri bazı örnek canlı üzerinden gösterilir
  6 Kanın özellikleri, eritrositler, lökositler ve trombositler. Kan dokusu mikroskopta incelenerek gösterilir
  7 Ara sınav, ders tekrarı
  8 Ara Sınav
  9 Omurgalılarda derinin yapısı, insanda deri, omurgasız ve omurgalılarda hareket sistemi Deri örnekleri mikroskop üzerinde anlatılır
  10 Omurgasızlarda ve omurgalılarda üreme sistemi, insanda dişi ve erkek üreme sistemleri. Bazı omurgalı örnekleri üzerinden üreme sistemi anlatılır
  11 Omurgalılarda sinir sistemi Sinir sistemi ile ilgili bazı deneyler yapılır.
  12 İnsanda santral sinir sistemi
  13 İnsanda periferik sinir
  14 İnsanda otonom sinir sistemi.
  15 Duyu organları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. ÖZCAN ÖZKAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emin Bozkurt

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Animal Physiology Roger Eckert and David Randal,1983 Animal Physiology Rıchard W Gordon, 1989 Tıbbi Biyoloji, Ayşe Başaran, İstanbul 1999 Fizyoloji, Ömer Bozdoğan, Ankara 2000
  Yardımcı Kitap Yaşamın Temel Kuralları, Ali Demirsoy, Cilt II kısım I-II, Cilt III kısım I-II 2001 Genel Biyoloji I-II, Keeton Goold, Çeviri: Ali Demirsoy, İsmail Türkan 2000
  Dersin Amacı Hayvan fizyolojisinin temellerini anlatmak.
  Dersin İçeriği Fizyolojinin amacı, homeostasis, vücudun kontrol sistemleri ve hücrenin yapısı Omurgasız ve omurgalılarda sindirim sistemi, sindirim enzimleri salgılanmasının kontrolü Omurgasız, omurgalılarda kalbin yapısı,insanda kalbin yapısı ileti sistemleri, damarlar, küçük ve büyük dolaşım, lenfatik sistem. Omurgalılarda solunum sistemi, İnsanda solunum mekanizması ve solunumun sinirsel kontrolü Omurgasız ve omurgalılarda boşaltım ve böbrek tipleri. İnsanda böbrek, nefronun yapısı, idrarın bileşimi, boşaltımın sinirsel ve hormonal kontrolü. Kanın özellikleri, eritrositler, lökositler ve trombositler. Omurgalılarda derinin yapısı, insanda deri, omurgasız ve omurgalılarda hareket sistemi Omurgasızlarda ve omurgalılarda üreme sistemi, insanda dişi ve erkek üreme sistemleri. Omurgalılarda sinir sistemi İnsanda santral sinir sistemi İnsanda periferik sinir İnsanda otonom sinir sistemi. Duyu organları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster