ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Fizyolojisi BİY304 BAHAR 3+2 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin yaşamsal faliyetlerini inceler ve bilir
  2-Bitkilerin hareketlerini yorumlar
  3-Bitkilerde stres fizyolojisini anlatır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki hücrelerinin yapısı. Bitki Fizyolojisine Giriş, Bitki Hücrelerinin Kimyasal Bileşimi, Su metabolizması. Fizyolojide deney ve analizler. K1
  2 Suyun yapısı ve özellikleri, difüzyon, osmozis ve şişme olayları. Laboratuvarda malzemeleri ve cihazların tanıtılması., K1
  3 Bitkilerde su alınması ve taşınması. Çözünürlük kavramı, çözelti çeşitleri ve çözeltilerin hazırlanması. K1
  4 Bitkilerin Beslenmesi, Mineral Maddelerin Alınımı ve Taşınımı. Bitki su ilişkilerinin deneysel olarak gözlemlenmesi. K1
  5 Bitkilerde Su Kaybı Olayları (Transpirasyon, Gutasyon ve Eksüdasyon). Sıcaklığın ve çeşitli kimyasal maddelerin çimlenme üzerine etkileri. K1
  6 Fotosenteze Giriş, Elektron Taşınım ve karbondioksit fiksasyon Reaksiyonları. Bitki gelişimine mineral maddelerin etkileri. K1-K2
  7 Fotosenteze Çevresel Faktörlerin Etkisi, Bakterilerde Fotosentez, Kemosentez. Fotosentetik pigmentlerin ekstraksiyonu ve klorofillerin belirlenmesi. K1-K2
  8 Ara Sınav
  9 Solunum (Glikoliz, TCA devri, Elektron Taşınım Sistemi ve ATP sentezi). Kromatografik teknikler ve fotosentetik pigmentlerin kromatografi yöntemiyle ayrılması K1-K2
  10 Oksidatif Pentoz Fosfat Yolu, Fotosolunum, Fermantasyon. Fotosentez hızının belirlenmesi. K1
  11 Bitkilerde Gelişim, Farklılaşma ve Büyüme, Absisyon, Senesens, Apikal Dominasi, Dormansi, Işık ve Büyüme Olayları. Solunum ve fermantasyon olaylarının gözlenmesi. K1
  12 Bitki Hormonları (Oksinler, Sitokininler, Giberellinler, Absisik Asit, Etilen). Bitki büyüme düzenleyicilerinin büyüme üzerindeki etkisinin gözlenmesi. K1
  13 Rejenerasyon, polarite. Bitkilerde Hareket (Tropizma ve Nastiler). Bitkilerde geotropizma ve fototropizma hareketlerinin gözlenmesi K1-K2
  14 Azot metabolizması. K1
  15 Bitkilerde stres fizyolojisi. K1-K2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd.Doç.Dr.Mehmet SEZGİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Kocaçalışkan, İ.2008.Bitki Fizyolojisi.Nobel Yay. Ankara. 315s.
  Yardımcı Kitap K2.Beck, C.B. 2011. Bitki yapısı ve gelişimine giriş. (An introduction to plant structure and development-Çev:Demiray, H.) Nobel Yay. Ankara, 442s.
  Dersin Amacı Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayların sebeplerinin ve mekanizmalarının, bitkilerin yapı ve fizyolojisi, büyüme ve gelişme olaylarının açıklanması ve çevrenin bu olaylara etkisinin irdelenmesi.
  Dersin İçeriği Bitki hücrelerinin yapısı. Bitki Fizyolojisine Giriş, Bitki Hücrelerinin Kimyasal Bileşimi, Su metabolizması. Fizyolojide deney ve analizler. Suyun yapısı ve özellikleri, difüzyon, osmozis ve şişme olayları. Laboratuvarda malzemeleri ve cihazların tanıtılması., Bitkilerde su alınması ve taşınması. Çözünürlük kavramı, çözelti çeşitleri ve çözeltilerin hazırlanması. Bitkilerin Beslenmesi, Mineral Maddelerin Alınımı ve Taşınımı. Bitki su ilişkilerinin deneysel olarak gözlemlenmesi. Bitkilerde Su Kaybı Olayları (Transpirasyon, Gutasyon ve Eksüdasyon). Sıcaklığın ve çeşitli kimyasal maddelerin çimlenme üzerine etkileri. Fotosenteze Giriş, Elektron Taşınım ve karbondioksit fiksasyon Reaksiyonları. Bitki gelişimine mineral maddelerin etkileri. Fotosenteze Çevresel Faktörlerin Etkisi, Bakterilerde Fotosentez, Kemosentez. Fotosentetik pigmentlerin ekstraksiyonu ve klorofillerin belirlenmesi. Solunum (Glikoliz, TCA devri, Elektron Taşınım Sistemi ve ATP sentezi). Kromatografik teknikler ve fotosentetik pigmentlerin kromatografi yöntemiyle ayrılması Oksidatif Pentoz Fosfat Yolu, Fotosolunum, Fermantasyon. Fotosentez hızının belirlenmesi. Bitkilerde Gelişim, Farklılaşma ve Büyüme, Absisyon, Senesens, Apikal Dominasi, Dormansi, Işık ve Büyüme Olayları. Solunum ve fermantasyon olaylarının gözlenmesi. Bitki Hormonları (Oksinler, Sitokininler, Giberellinler, Absisik Asit, Etilen). Bitki büyüme düzenleyicilerinin büyüme üzerindeki etkisinin gözlenmesi. Rejenerasyon, polarite. Bitkilerde Hareket (Tropizma ve Nastiler). Bitkilerde geotropizma ve fototropizma hareketlerinin gözlenmesi Azot metabolizması. Bitkilerde stres fizyolojisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster